Bilder fra åpningen av Østlandsutstillinge 2017 i Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter

Bilder fra åpningen av Østlandsutstillinge 2017 i Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter
Fotot: Anne-Silje Kolseth og Anja Granbakken