Archive | I media

Helen Eriksen

Pressemelding: … å se med egne øyne – tankenes frihet

Utstillingens tittel, « … å se med egne øyne», er hentet fra sitatet «Det er bedre å se med egne øyne, enn med andres.» av Martin Luther. Denne innstillingen har hatt en enorm innvirkning på samfunnet. ”Å se med egne øyne” kan tolkes som ”å lese med egne øyne” …. Her i Norge vises det […]

Les mer
Die Bohnen und das Gebet_Kieler Nachrichten

Mediaomtale «…mit eigenen Augen sehen» Mars 2017

En av hovedavisenen i Kiel, Kieler Nachrichten, skrev om prosjektet «… mit eingene Augen sehen» og trekker blant annet frem Tulle Ruth Koefeoed-Jespersens objekt «Kan bønner/bønder vokser i himmelen» i sin overskrift: Die Bohnen und das Gebet.      

Les mer
Forhåndsomtale i Hamar Dagblad 2017 03 09

Mediaomtale mars 2017

Her kan du lese den første forhåndsomtale av Østlandsutstillingen 2017 i Kunstbanken i Hamar i Hamar Dagblad. Skribenten fremhever bla. juryens intensjon om å gi flere kunstnere mer plass.

Les mer
Leder av Kultur gleder seg til å se Østlandsutstillingen i Vestfold Kunstsenter

Mediaomtale 2016 September

Tønsberg Blad 21.09.16 Se hva Terje Olsen, leder for Hovedutvalget for kultur i Tønsberg kommune gleder seg mest til i denne uka!

Les mer

I media 2016 April

Romerikets Blad forhåndsannonserte Østlandsutstillingen 2016 – du kan se på artiklen her.  

Les mer
Axel Wolf´s skulptur i Kiel

I media – Kieler Express 20.01.2016

Østlandsutstillingen 2015 får mediaomtale i forbindelsen med åpningen i Kiel Avisen Kieler Express skrev om visningen av utstillingen «Wer ist wo wer? Was ist wo was? Identität von Mensch und Ort» 20.01.2016: Eine Frage der Identität (Et spørsmål om Identität). Les hele forsideartikkelen her. Les midtside oppslag: Zerbrechliche Identitäten (Skjøre identiteter) her.

Les mer
Prisvinner Charlie Fjätström: The morning after the nicht before, 2014

I media – Forhåndsannonsering av Wer ist wo wer? … i Kiel

Ambassaden i Berlin, som også støtter prosjektet Wer ist wo wer? Was ist wo was? Identität von Mensch und Ort, informerte om vår utstilling i sitt nyhetsbrev. http://www.norwegen.no/News_and_events/culture/painting/Gruppenausstellungen-in-Berlin-und-Kiel/#.Vo_HbtCImvs            

Les mer
Maria Sundby, The Rest in Pieces, 2011-2014

Mediaoppslag 2015

To omtaler og en anmeldelse fra svenske og norske aviser 10. -11. juni 2015 Härjedalsfotograf vinner pris i Norge Tidningen Härjedalen og nettmagasinet ÖP.sv hedrer  Charlie Fjätström som en av tre prisvinnere på året Østlandsutstillingen. Prisen består av 15 000 NOK til kunstrelateret reiser og aktiviteter. Bildet er del av serien «Hema». Les de svenske artiklene i Tidningen Härjedalen og ÖP.sv.   Halvhjertet om identitet […]

Les mer
Skjermbilde 2014-10-06 kl. 13.08.26

Media oppslag sept-okt 2014

Foto: Svein Kristiansen Kunstner: Martine Linge med kunstverket «Som om». Fredrikstad 2014 09 05 Fredrikstad Blad F-B.no Ute i dag 2014 09 06 F-B Ut i dag

Les mer