Vi gratulerer prisvinner Sarah Vajira Lindström med Østlandsutstillingenspris 2016

[fbshare type=»button» width=»100″]

Vi gratulerer prisvinner Sarah Vajira Lindström med Østlandsutstillingenspris 2016. Prisen ble overrakt til Lindström av kunstkritiker Lars Elton under åpningen av Østlandsutstillingens Turnéutstilling lørdag 14. mai. Prisjuryen besto av Lars Elton (kritiker og skribent) og juryleder for Østlandsutstillingen Monica Holmen (Akershus Kunstsenter og skribent).

Hvert år deler Østlandsutstillingen ut en pris til det mest markante verket på utstillingen. I 2016 konkurrerte 51 kunstnere om å vinne denne prisen. Sarah Vajira Lindström er en ung og debuterende kunstner på Østlandsutstillingen og tildeles prisen i 2016. Prisvinneren mottar kr. 50.000,- til kunstfaglig relatert reisevirksomhet.

Sarah Vajira Lindström
Sarah Vajira Lindström

Juryens uttalelse
Til tross for flere sterke kandidater i årets utstilling, var prisjuryen aldri i tvil om vinneren av årets Østlandsutstillingens pris. Med et prosjekt som både fremstår som estetisk tiltalende og på grensen til avskrekkende, står Sarah Vajira Lindström uten tvil bak det mest markante arbeidet i årets Østlandsutstilling. En rekke ulike objekter som minner om noe fra naturen eller kroppen er nøye sortert i petriskåler og glassbeholdere, tilsynelatende sortert etter art og opphav, og nøye plassert på et klinisk stålbord.

Umiddelbart fremkaller verket assossiasjoner til reelle objekter, funnet i havet, skogen eller til og med i kroppen. Ved nærmere ettersyn blir dette imidlertid raskt avkreftet: Alle objekter viser seg å være håndlagede av tekstile og syntetiske materialer. I verket har hun eksperimentert med ulike teknikker og materialer: Knytteteknikker, varmefiksering, broderi, smelting og brenning av materialer som tekstil, plast og gummi danner objekter som minner om gjenstander fra naturen.

I et språk med tydelig slektskap til det vitenskapelige og det kliniske, framkaller Lindström både positive og negative følelser hos betrakteren. Menneskets behov for å kategorisere og systematisere problematiseres, noe som igjen skaper en aktuell parallell kategorisering og båssetting av mennesker på bakgrunn av etnisitet.

Om verket har Lindström selv sagt at Unidentified Objects reflekterer hennes egen besettelse av å samle på former og ting hun finner i naturen. Per i dag består samlingen av nesten 100 små uidentifiserbare objekter.

Lindströms ønske med verket er «å vekke nysgjerrigheten og å gi besøkeren opplevelsen av et kuratert møte med naturen, et besøk i et naturhistorisk arkiv eller i et mikrobiologisk laboratorium». Et ønske som prisjuryen i aller høyeste grad mener hun har innfridd

CV til prisvinneren