Hederlig Omtale 2016

[fbshare type=»button» width=»100″] 

Prisjuryen i 2016 besto av Lars Elton (kritiker og skribent) og juryleder for Østlandsutstillingen Monica Holmen (Akershus Kunstsenter og skribent). I tillegg til Østlandsutstillingens pris 2016 ønsket prisjuryen også å fremheve tre verk ved å gi dem hederlig omtale.

Hanne Lydia Opøien Figenschous tegning The Bag utført i hvit fargeblyant på sort papir, avbilder en typisk turistveske fra den greske øya Lesvos. For den som kjenner Opøiens kunstnerskap, representerer verket en vending i kunstnerskapet. Samtidig er streken velkjent, og motivet har den samme kritiske brodden som man så ofte finner hos henne. Aktualiteten i verket er i dag sterk knyttet til Europas håndtering av flyktninger i Hellas, men åpner også for kommentarer til eurokrisen, til turisters overfladiske forhold til greske øyer eller til den greske mytologien. Det siste tydeliggjør hvor avhengig lesingen er av tiden kunstverket fremstår i: For noen få år siden ville ikke dette kunstverket fått oss til å tenke på flyktninger.

Joakim Blattmanns lydinstallasjon There is some space in-between #2 inviterer betrakteren til å involvere flere sanser samtidig. På et visuelt nivå antar installasjonen med brukte glassplater og kontakthøyttalere en egen estetikk. Samtidig må man her ta i bruk hørselen, og gå inn i verket på mer enn én måte. At lyden vi hører kommer fra platene selv, formidlet gjennom kontakthøyttalere, skaper en særdeles fascinerende dimensjon ved verket. Kan døde materialer ha lyd? Og dersom de har en egen lyd, er de egentlig uten liv? Lydene forsvinner like fort som de oppstår, slik at verket også åpner opp for refleksjoner rundt forgjengelighet og flyktighet.

Expanded Series II av Marisa Ferreira er et tiltalende, visuelt slående og fargesterkt veggobjekt. Gjennom sin romlighet inviterer det betrakteren til å bevege seg rundt verket og betrakte det fra ulike vinkler. Kunstverket refererer til den modernistiske kunsthistorien og tolker den med en personlig vri og en forfriskende dreining. Fargebruken tilhører vår tid, og selv om verket står i en sterk tradisjon, har kunstneren maktet å finne sin egen retning.