Østlandsutstillingen 2017

1. rad: Bjørn Terje Nygård, Janne Nes, Sigbjørn Bratlie, Simon Nicholas, Kari Mølstad, Mikael Bakketun
2. rad: Ulla Schildt, Frode Markhus, Hedvig Winge, Anne Cathrine Wiersholm Grieg, Adrian Bugge,

KunstnereKunstverkProgramØUs prisJuryenKonseptMediaoppslagKatalogDokumentasjon

Østlandsutstillingen 2017

Hedmark Kunstsenter:       11.03. – 07.05.2017
Buskerud Kunstsenter:      23.05. – 18.06.2017
Østfold Kunstsenter:          09.09. – 22.10.2017

Årets Østlandsutstilling er den 38. i rekka, og vises i Hedmark Kunstsenter (Kunstbanken), Buskerud Kunstsenter og Østfold Kunstsenter. I tillegg til vandreutstillingen arrangerer Østlandsutstillingen i år seminaret Ord og billedkunst i Hamar og stedstilpassete performance i Drammen og Fredrikstad.


Dette er årets kunstnere:

 • Mikael Bakketun
 • Brita Been
 • Joakim Blattmann
 • Sigbjørn Bratlie
 • Adrian Bugge
 • Mattias Cantzler,
 • Anne Cathrine Grieg Wiersholm
 • Mari Meen Halsøy
 • Karoline Hjorth
 • Linn Hoseth
 • Kari Kolltveit
 • Rolf Lorentzen
 • Morten Løberg
 • Frode Markhus
 • Christine Malnes Mathisen
 • Kari Mølstad
 • Janne Nes
 • Simon Nicholas
 • Bjørn Terje Nygaard
 • Kristin Romberg
 • Ulla Schildt
 • Franzisca Siegrist
 • Siri Harr Steinvik og Narve Hovdenakk
 • Ellen Henriette Suhrke


Årets kunstverk


Program 2016

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Lørdag 11. mars
kl 10.00 Preview
kl 11.00 Seminar: Ord og billedkunst
kl 14.00 Utstillingsåpning

Søndag 12. mars
kl 13.00 Offentlig omvisning

Buskerud Kunstsenter

Tirsdag 23. mai 
kl. 16.00 Preview
kl. 17.00 Åpning
kl. 18.00 Performance med Mikael Munz Bakketun i Siloen på Papirbredden

Torsdag 15. juni
kl 17.00 Kunstvandring med start i Østlandsutstillingen 2017 i Buskerud Kunstsenter og «… å se med egen øyne» i Bragernes Kirke

Søndag juni
Artist talk med prisvinner

Fredrikstad Kunstsenter

Lørdag 09. september
kl. 14.00 Preview
kl 15.00 Åpning
kl. 16.00 Performance mec Franzisca Siegrist «Route of Roots»

 

Formidling alle visningssteder


Uke 11: Formidling av Østlandsutstillinge til studenter ved Læringssenteret iHamar og utvalgte vidregående skoler. Formidler Randi Lilliekvist.
Uke 21 til uke 24: Formidling av Østlandsutstillinge til 6. klassinger i Drammen Kommune gjennom Den Kulturelel skolesekken.

 

 Juryen

Fri innsendelsesrett og anonym juryering er urokkelige grunnpilarer for Østlandsutstillingen. Juryen er en garantist for faglig kvalitet og dens sammensetning vil naturlig prege utstillingene. Juryen blir hvert år satt sammen av tre kunstnervalgte representanter fra Østlandet, i tillegg til én representant fra visningsinstitusjonene og Østlandsutstillingens daglige leder. I år besto juryen av

 • Edith Spira (kunstner og juryleder)
 • Anna M Sigmond Gudmundsdottir (kunstner)
 • Sverre Gullesen (kunstner)
 • Aase Marie Brun (Kunstbanken)
 • Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen).

Østlandsutstillingens jury 2017

Juryens uttalelse: «Østlandsutstillingen er en juryert utstilling. Her kan alle fra Østlandsregionen sende inn arbeider som blir anonymisert for juryen slik at kunsten selv må snakke for seg uavhengig av kunstnerens navn og øvrige kunstnerskap.

Denne utstillingen er et resultat av vurderingen fra årets jury, og utstillingen ville sett annerledes ut med en annen jury. Vi hadde mange gjennomganger av hele søknadsmassen og betraktet alle verkene med stort alvor. Samspillet mellom intensjon og utførelse dannet et kriterium for bedømmelsen.

Tidlig i prosessen ble det klart for oss at vi foretrakk å presentere flere verk av enkelte kunstnere fremfor mange enkeltverk, noe som førte til at enkelte solide kunstverk ble refusert. Vi har likevel gitt plass til mange stemmer. Stemmer som forteller oss historier om forvandling, stemmer som forteller oss at vi ikke kun ser med øynene, stemmer som forteller om menneskers inngripen i naturen, stemmer som forteller om reiser – frivillige og ufrivillige. Kunstverkene har ofte flere lag av betydning. Men uansett kunstnerisk uttrykk – hvilket i dette tilfelle spenner mellom tegning og installasjon, maleri og video, så reflekterer hvert kunstverk også sitt forhold til kunsten i seg selv.»

424 kunstnere søkte med 1047 arbeider om deltagelse – 45 verk av 25 kunstnere og kunstnergrupper ble antatt til Østlandsutstillinge 2017.


Østlandsutstillingens Pris

Østlandsutstillingens Pris 2017
Østlandsutstillingen deler hvert år ut en pris til utstillingens mest markante verk. Prisvinner 2017 vil bekjentgjøres her. Edith Spira, Østlandsutstilingens juryleder og Emil Finenrud, skribent, er åretes prisjury.

 


Konsept for Østlandsutstillingen 2017

Årets vandreutstilling vises i Hedmark Kunstsenter Kunstbanken, Buskerud Kunstsenter og Østfold Kunstsenter. Utstillingene suppleres av seminaret Ord og billedkunst i Kunstbanken, presentasjon av video og fanziner i Kongsvinger bibliotek, Hamar bibliotek og Drammensbiblioteket, stedsspesifikk installasjon med per­formance i Siloen på Papirbredden  i Drammen samt performance i forbindelse med feiringen av Fredrikstad 450år-jubileet.

Hvert år arrangerer Østlandsutstillignen artist talks, seminarere og andre faglig eventer i forbindelse med visning av utstillingen på de ulike steder.

I Kunstbanken er det i år et seminar med tittel, Ord og billedkunst, lørdag 11. mars. Du kan laste ned program, presentansjoner og bilder fra semianret her:
Program
Seminar – Bilder av foredragsholderne
Seminar – Presentasjon av foredragsholderne (bio)

 


Mediaoppslag

Hamar Dagblad 14.03.17

Forhåndsomtale i Hamar Dagblad 2017 03 09

 

 

 

 

 

 

Hamar Arbeiderblad 14.03.17

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog

Her kan du laste ned Web-katalogen 2017

 

 

 

 

 

 

Full size KatalogDokumentasjon av utstillingene 2017

Her vises det bilder fra årets visningssteder (utstillingen, formidling, åpning og montering) og utlysningsdokumentene.

Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter

Hele utstillingen

Bilder fra formidlingen 
I år har vi et særskilt samarbeid med Læringssenteret i Hamar. Språkstudentene kommer til omvisning og samtale og ser på Østlandsutstillingen 2017 sammen med vår dyktige formidler Randi Liliequist. Egne bilder og ord finnes av hver betrakter.

Bilder fra åpningen
20 deltagende kunsntere og over 100 besøkende valgte å komme til Kunstbanken forrige lørdag. Programmet til åpningsdagen spente fra preview med deltagenre, seminar og åpning med poesiopplsening (Steinar Opstad) samt taler fra Ingrid Blekastad (Kunstbanken), Edith SPira (ØUs juryleder), Hans Thorsen (ØUs styreleder) og Randi Lang Langøigjelten.

 

Mange gode samtaler om kunst oppsto under åpningen.


Foto: Ann-Silje Kolseth og Anja Granbakken

Bilder fra monteringen

 

 

Dette er utlysningsdokumentene

Her kan du laste ned søknadsreglementetsøknadsveiledning og få svar på ofte stillte spørsmål samt få tilgang til søknadsskjema.


Om årets utstilling

Østlandsutstillingens viktigste oppgave er å arran­gere en årlig vandreutstilling i landsdelen, med fokus på høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og presentasjon av kunstverk.
I 2017 vil Østlandsutstillingen jobbe parallelt med to uavhengige hovedprosjekter: A) Den vanlige Østlandsutstillingen 2017 og B) det tysk-norsk-danske reformasjonsprosjektet «… å se med egne øyne» (Søknadsprosessen er avsluttet nå. Følg med her på utviklingen av reformasjonsmarkeringen.)

Begge prosjekter er finansiert av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold gjennom Østlandssamarbeidet.

Østlandsutstilling 2017 vises 3 steder i Norge med første åpning i Kunstbanken i Hamar 11. mars. Søknadsprosessen er nå avsluttet.