Styret, administrasjon og representantskap

Administrasjon

Daglig Leder for Østlandsutstillingen er Martina Kaufmann.

Besøksadresse Storgt. 4,
2000 Lillestrøm
Mandag og torsdag
Postadresse Pb. 65,              2001 Lillestrøm

Tlf: 970 64 68 2
E-post: kontakt@ostlandsutstillingen.no

Styret 2015 – 2016

Østlandsutstillingens styret består av 6 representanter fra distriktsorganisasjonene. Styret for mai 2015 til mai 2016 er sammensatt som følger:

Buskerud BBK 2014-2016 1. periode Evelyn Melsom
BOA 2014-2016 1. periode Hans Thorsen
Hedmark BKH 2014-2016 1. periode Geir Brohjem
Oppland BKO 2015-2017 1. periode Inger Holbø
Vesfold VBK 2015-2017 1. periode Elfi Sverdrup
Østfold ØBK 2014-2016 1. periode Leif Nyland

Vara

Buskerud BBK 2014-2016 1. periode Kari Anne Helleberg Bahri
BOA 2014-2016 2. periode Ove Bang Nørgaard
Hedmark BKH 2014-2016 1. periode Trond E S Indsaeterviken
Oppland BKO 2014-2015/6 1. periode
Vesfold VBK 2014-2015 1. periode Siri Berqvam
Østfold ØBK 2014-2016 1. periode Jane Hupe

 

Representantskap

Østlandsutstillingens øverste organ er representantskapet. 6 representanter fra distriktsorganisasjonene, 2 representanter fra kunstsentrene og 1 representant fra fylkene møtes en gang i året.
Representantskapet 2015 består av:

Buskerud BBK 2012-2015 2. periode Jurjan Kuli
BOA 2014-2015 1. periode Veronika Moen
Hedmark BKH 2013-2015 2. periode Marianne Mansåker
Oppland BKO 2014-2015 2. periode Frøydis Frøsaker
Vesfold VBK 2015-2016 1. periode Verena Scholz
Østfold ØBK 2014-2015 1. periode Tulle Ruth Koefoed Jespersen

Kunstsentrene
Akershus Kunstsenter, 2015-2016
Østfold Kunstsenter, 2015-2016

Østlandssamarbeidet
Bjørn Westad, 2015-2016