Søkerveiledning

Generelle opplysninger | Søkerveiledning | 1.Juryering | Bilder |

Søknadsfrist: 1. februar 2020

Generelle opplysninger

Østlandsutstillingen er en juryert gruppeutstilling basert på fri innsendelse av arbeider av kunstnere med tilknytning (født, bosatt, studerer) til Østlandet. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, med maks. tre verk per søker.

Østlandsutstillingen 2020 består av en vandreutstilling som turnerer til tre visningssteder

14.03. – 03.05. Kunstbanken Hedmark Kunstsenter
13.05. – 14.06. Buskerud Kunstsenter
12.09. – 01.11. Østfold Kunstsenter

Juryering skjer i 2020 i 1. runde på digitale søknader og i 2. runde på originalarbeider:

  • Juryering på grunnlag av digital dokumentasjon. Går man videre til 2. juryering blir man bedt om å levere originalarbeidet. Nærmere informasjon om dette vil sendes ut i svarbrev.
  • Juryen 2020 består av 3 kunstnerrepresentanter: Lars-Andreas T. Kristiansen, Josefine Lyche og Tor-Magnus Lundeby,  Christel Sverre (Kunstbanken Hedmark Kunstsenter) og Josephine Lindstrøm (daglig leder ØU).

Vennligst les hele søknadsveiledningen og reglementet nøye før du søker. Ved å sende inn din søknad, aksepterer du reglementet for Østlandsutstillingen 2020


Søkerveiledning

Hvordan søke?
Søknadsfrist: 1.feb 2020 kl 23.59 på digitalt søknadsskjema

Hver søker kan søke med inntil tre verk. Kunstnergrupper kan søke via en representant. Arbeidene skal ikke tidligere ha blitt vist i visningsstedene og skal ikke være eldre enn fra 2017.

  • Opprett bruker her – unngå å bruk «Æ,Ø,Å» (er du allerede bruker, logger du deg bare inn)
  • Fyll ut søknadsskjema her (Obs: Søknad via e-post vil ikke bli akseptert).

Søknader må ikke spesifiseres for ett av visningsstedene – juryen setter sammen utstillingene for hvert sted ut ifra den samlede søkermassen. Søker du med et stedsspesifikt verk, kan du selvfølgelig søke til kun et visningssted.

Det utlyses også særskilt:

  • en performance utlyses til alle tre visningssteder med stedstilpasning til hvert av de tre stedene.

Juryering 

Fyll ut søknadsskjema her – søknadsfrist 1. februar 2020 kl. 23:59. Billeddokumentasjon lastes opp på samme sted.

Svar på juryering sendes på mail i uke 7.

 NB!

  •  Utfylling av skjema på hjemmesiden må gjøres uansett om du sender/leverer CD eller DVD. Husk å laste opp stillbilde for audiovisuelle og skisse for stedsspesifikke verk og performance.

Spesifikasjon for bildedokumentasjon

Billedmateriale

Bildefiler:
·         Filformat: jpg og jpeg
·         Størrelse: Maks 2 MB pr bildefil (72dpi)
·         Anbefalt: 1920 x 1080 pixler

Merk bildefiler: Tittel_produksjonsår_størrelse_materiale.jpg (F.eks: Bang_2017_40x50x15cm_plast.jpg) Vennligst ikke bruk navnet ditt.
Detaljbilder merkes: tittel_detalj.jpg (eks Bang_Detalj.jpg)

  •  Todimensjonale arbeider dokumenteres med 1 bilde pr arbeid
  • Tredimensjonale arbeider dokumenteres med 1 bilde av hele arbeidet og 1 detaljbilde
  • Audiovisuelle verk dokumenteres med 1 stillbilde merket med: stillbilde_tittel.jpg
  • Lever annet digitalt/audiovisuelt material via linker til vimeo/youtube i format mov eller mp4. Juryen jobber med anonyme søknader: kunstnerens navn må fjernes i introduksjonen og i rulleteksten.

·Alle søkere forplikter seg til å ha avklart billedrettigheter, personvern og fotokredits på forhånd. Fotografier av verk som blir antatt vil bli brukt i Østlandsutstillingens katalog og promotering av utstillingen uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert eller honorert.