Søkerveiledning

Generelle opplysningerSøkerveiledning1. juryeringBilder2. juryeringStedsspesifike verk

Søknadsfrist: 1. februar 2017 

Generelle opplysninger

Østlandsutstillingen arrangeres som juryert kollektivutstilling basert på fri innsendelse av arbeider av kunstnere med tilknytning (født, bosatt, studerer) til Østlandet. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, med maks. tre verk per søker. Arbeidene skal ikke tidligere ha blitt vist i visningsstedene og skal ikke være eldre enn fra 2014. Det utdeles én pris for utstillingens mest markante verk.

Østlandsutstillingen 2017 skal vises i

 • Hedmark Kunstsenter (11.03.-07.05.17)
 • Buskerud Kunstsenter (23.05.-18.06.17)
 • Østfold Kunstsenter (09.09.-22.10.17)
 • Det utlyses også stedsspesifikke prosjekter til underetasjen i Kunstbanken i Hamar, til Siloen i Drammen, til fasaden på Østfold Kunstsenter og til uterom i Fredrikstad – se spesifikasjon nederst i dokumentet. 

Juryering skjer i to trinn:

 • 1 juryering på grunnlag av digital dokumentasjon
 • 2 juryering på grunnlag av originalarbeider
 • Jurymedlemmer for 2017 er: Anna M Sigmond Gudmundsdottir, Edith Spira, Sverre Gullesen og Aase Marie Brun (Kunstbanken) og Martina Kaufmann (ØU).

Vennligst les hele søknadsveiledningen og reglementet nøye før du søker. Ved å sende inn din søknad, aksepterer du reglementet for Østlandsutstillingen 2017

Søkerveiledning

Før du fyller ut søknadsskjema, vær sikker på at du har:

 • Opprettet bruker her (veiledning på nettsiden, har du tidligere opprettet bruker, logger du deg bare inn. Har du mistet passordet, trykk på glemt passord).
 • Har scannet kvittering for betalt juryeringsgebyr som jpg, jpeg, pdf. (Se reglement: Det er satt et juryeringsgebyr på kr. 100 for hver innsender. Gebyret bes innbetalt på konto 5103 05 00885 innen 1. februar 2017 kl.12)
 • Merket digitale bilder med Tittel_produksjonsår_størrelse_materiale.jpg. Vennligst IKKE bruk navnet ditt grunnet anonym juryering av alle arbeider.

Første Juryering 

Fyll ut søknadsskjema her – innsending fra 1. november 2016 – 1. februar 2017 kl. 23:59. Billeddokumentasjon lastes opp på samme sted.

Resultat fra første juryering sendes på mail i uke 7 – Søkerne vil motta et skjema, der verk invitert til andre juryering er merket med ”A” og refuserte verk er merket med ”R”.

 NB!

 •  Utfylling av skjema på hjemmesiden må gjøres uansett om du sender/leverer CD eller DVD. Husk å laste opp stillbilde for audiovisuelle og skisse for stedsspesifikke verk og performance.
 • Har du ikke tilgang på digital opplasting, vennligst ring Østlandsutstillingen ved Martina Kaufmann, 97064682 for veiledning.

Spesifikasjon for bildedokumentasjon

Hver søker kan sende dokumentasjon av inntil 3 arbeider til juryering. Du kan søke særskilt som medlem av en gruppe og/eller som individ. Du må opprette egen bruker for hver søker/søkergruppe.

Fotografier av verk som blir antatt vil bli brukt i Østlandsutstillingens katalog og promotering av utstillingen på papir og nett i utstillingsperioden uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert eller honorert. Alle kunstnere må selv ta ansvar for at billedrettigheter / opphavsrettigheter / personvern er klarert på forhånd.

Billedmateriale

 • Foto bør ha en størrelse mellom 1 MB og 2 MB og være 72 i dpi.
 • Foto bør være 1920 x 1080 pixels og leveres i breddeformat for at de blir best mulig presentert for juryen.
 • Billedmateriale som er større enn 2 MB og ikke lastes opp direkte i søknadsskjema på nettet, må sendes per post og ikke per e-post! Østlandsutstillingen, Pb 65, 2011 Lillestrøm; merkes med ”ØU 2016”.
 • Juryen har tilgang på DVD/CD-spiller. Trenger dine arbeider annet spesifikt avspillingsutstyr, må det medfølge verkene. Angi også varighet og spesifikasjoner (prosjektor, monitor, loop, hyppighet etc.)
 • Det er valgfritt å legge ved en prosjektbeskrivelse på maks en A4 side i pdf-format. Det gjelder kun hvis det kunstneriske prosjekt ikke lar seg presentere visuelt. Det er obligatorisk for verk som ikke er gjennomført, f.eks performance, installasjoner, stedsspesifikke verk.
 • Ønskes innsendt materiale i retur, må en adressert, frankert og foret konvolutt vedlegges.

Filer skal lastes opp per verk og navngis slikt:

2-dimensjonale verk:
1 Bilde som navngis Tittel_produksjonsår_størrelse_materiale.jpg

3-dimensjonale verk:
1 bilde som navngis Tittel_produksjonsår_størrelse_materiale.jpg
1 detaljbilde som navngis Tittel_detaljbilde.jpg

Audiovisuelle verk:
Videoverk: Skriv inn nettadressen til filmen f. eks. iCloud, dropbox eller andre lagringssteder eller sendes på minnepinne/DVD til Østlandsutstillingen, Pb 65, 2001 Lillestrøm.
1 Stillbilde som navngis Tittel_stillbilde.jpg
Audioverk: 1 mp3 audiofil som navngis: Tittel_audio_produksjonsår.jpg
1 Stillbilde som navngis Tittel_stillbilde.jpg

Stedsspesifikke verk:
1 pdf med prosjektbeskrivelse som navngis Tittel_prosjektbeskrivelse.pdf
1 jpg/jpeg med visuell skisse som navngis Tittel_visuell-skisse.pdf
1 pdf med budsjett som navngis: Tittel_budsjett.pdf

Eksempler:

Eksempel 1: Verket heter  ”Bang” og er laget i 2015.
Det er av plast og er 3-dimensjonalt. Filene som lastes opp skal navngis slik:

 • Bang_2015_40x50x15cm_plast.jpg
 • Bang_2015_Detalj.jpg

Eksempel 2: Verket heter ”Hysj” og er laget i 2015.
Det er av bronse og er et stedsspesifikt verk. Filene som lastes opp skal navngis slik:

 • Hysj_2015_5x4x2m_bronse.jpg
 • Hysj_prosjektbeskrivelse.pdf
 • Hysj_visuell-skisse.pdf
 • Hysj_budsjett.pdf

Andre juryering

 Originalarbeider som er invitert til andre juryering må:

 • leveres i Hedmark Kunstbanken (Hamar) 27. februar 2017 (felles transport fra de ulike fylkene kan organiseres). Adresse: Parkgate 21, 2302 Hamar.
 • være klare for visning med tydelig monteringsanvisning, ferdig montert oppheng og/eller sokkel/fotstykke til skulptur el.
 • være i emballasje egnet for transport i bil.

Spesifikasjoner for audiovisuelle arbeider og montering

 • Audiovisuelle arbeider presenteres på enkel DVD/CD spiller for juryen, dersom søkeren ikke leverer eget utstyr.
 • Er verket av en slik art at kunstner selv må montere arbeidet på utstillingen, er dette et ansvar det må tas høyde for fra kunstners side i og med at dette er en vandreutstilling. ØU kan kun begrenset refundere utlegg for dette arbeidet.

Prosedyre

 • Juryen for 2017 består av de 3 valgte kunstnerrepresentantene Edith Spira, Anna Sigmond Gudmundsdottir og Sverre Gullesen, samt Aase Marie Bruun fra Kunstbanken og daglig leder i ØU Martina Kaufmann.
 • Etter endt 2 juryering vil du motta et skjema der verk antatt til utstillingen er merket med ”A” og refuserte verk er merket med ”R”.
 • Henting av refuserte arbeider mandag 6. mars på Hedmark Kunstsenter, Kunstbanken.

 

Stedsspesifikke verk

I tillegg til Østlandsutstillingens vandreutstilling utlyses det stedsspesifikke prosjekter i tilknytning til Kunstbankens prosjektrom i kjelleren (A), Siloen på Papirbredden i Drammen (B), fassaden til Østfold Kunstsenter (C) og uterom til Tolbodplassen i Fredrikstad (D).

Rammer: Verkene er temporære og vil bli oppført i forbindelse med visningen av Østlandsutstillingen i Hamar, Drammen og Fredrikstad. Du kan søke med performance, skulpturer eller installasjoner (lys, lyd). Arrangøren støtter de stedsspesifikke verkene med 10.000 – 15.000 kr. inkludert kunstnerens eget honorar og produksjonskostnader (materialer, transport etc). Utover det vil Østlandsutstillingen søke støtte i vertsfylkene og kommunene. Din søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse, prosjektskisse og budsjett/finansieringsplan.

A) Stedsspesifikt verk – Kunstbanken

Sted: Hedmark Kunstsenter, Kunstbanken, Parkgate 21, 2302 Hamar

Tekniske spesifikasjoner: Tre rom i kjelleren kan bespilles med 1-3 stedsspesifikke prosjekter; Murveggen er vanskelig å borre i, det finnes prefabrikerte oppheng noen steder. Takhøyde fra 178 cm til 208 cm.

Du kan laste ned grunnplanen her

Foto fra tidligere utstillinger – kun som illustrasjon for at søkeren kan få en forståelse av prosjektrommene størrelse og forhold til hverandre. 


B) Stedsspesifikt verk i Siloen i Drammen

Sted: Siloen foran biblioteket på Papirbredden, Adresse: Grønland 58, 3045 Drammen.

Tekniske spesifikasjoner: Siloen er et fredet kulturminne og montering/ installeringen av den stedsspesifikke kunsten må forholde seg til gjeldene regler. Kunsten som velges ut til Siloen kan enten være lyd-, lys- eller 3 dimensjonale installasjoner inne i Siloen eller kan bestå av projeksjoner inn og utvendig. Noen lyd- og lys-utstyr er tilgjengelig i Siloen. Rommet egner seg meget godt til perfomrance-prosjekter. 

Bakgrunn: Forenede Papirfabrikker ble grunnlagt  i 1907. Siloen var en del Forenede Papirfabrikker.
Gulvareal: diameter 4,90 m – høyde 8,6 m
Innvendig vegg: NB! det er ikke lov å spikre / skru i veggen. Oppheng kan skje fra wire i taket.
Utvendig vegg: NB! det er ikke lov å spikre / skru i veggen. Det finnes to skinner på utsiden av Siloen som evt kan brukes til stedspesifikk kunst i plakatformat.

Foto fra tidligere installasjon – kun som illustrasjon av rommet.

C) Stedsspesifikt verk – Østfold Kunstsenter

Sted: Østfold Kunstsenter, Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad

Tekniske spesifikasjoner: Fassadeveggen mot Fredrikstad Kunstforeningen. 

Her et bildet av Ann Kristin Aas´ fassadeverk fra 2016 – kun som illustrasjon for at søkeren kan få en forståelse av veggens muligheter. 

 

Ann Kristin Aas,  Jernteppe,  2016, 4 m x 2 m, Restmateriale fra Stene stål. Metall. Foto 1-2: Eivind Lauritzen Østfold Kunstsenter, Foto 3: ØU

Andre eksempler på bruk av fasaden: Svein Ove Kirkhorn 2015, Siw Amina Bech 2009, Foto: ØKS

D) Stedsspesifikt verk – på Tolbodplassen / fergeleie til Gamle Fredrikstad ved Østfold Kunstsenter

Sted: Tolbodplassen ved Østfold Kunstsenter, Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad

Tekniske spesifikasjoner: Egner seg meget godt til performance på plassen, på fergen og ved kaia under jubileumsferingen av Fredrisktad 450 og litteraturfestivalen Ord i Grenseland. 

Bilder kommer snart.