Digital utstilling - Østlandsutstillingen 2020

Previous
Next
14.03 – 07.06 Kunstbanken Hedmark Kunstsenter
17.06 – 02.08 Buskerud Kunstsenter
12.09 – 01.11 Østfold kunstsenter
LogoSort200x200-150x150

Østlandsutstillingen

Er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst fra og på Østlandet. Den viktigste oppgaven er å arrangere den årlige vandreutstillingen i fylkene, med fokus på høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og presentasjon av kunstverk. Som en regional, ikke kuratert mønstring er Østlandsutstillingen et årlig verdifullt bidrag til hele samtidskunstfeltet.

ostlandet-450x360

En landsdelsutstilling på flere arena

Østlandsutstillingen samarbeider også med lokale og regionale festivaler, arrangerer seminarer, tar initiativ til samarbeid med andre landsdelsutstillinger og partnere i inn og utlandet. Østlandsutstillingen har gjennom Østlandssamarbeidet styrket samarbeidet med kunstnere i Schleswig-Holstein, Tyskland.

LogoSort200x200-150x150

Visjon

Østlandsutstillingen stimulerer til økt interesse og forståelse for samtidskunst samt økt bruk og formidling av visuell kunst, styrker lokal forankring gjennom stedsspesifikke prosjekter, gjør visuell samtidskunst tilgjengelig i alle 7 Østlandsfylker og bidrar til å sikre gode visningssteder for visuell kunst på Østlandet.