Hjem

Østlandsutstillingen

40 år i 2019

7 utstillinger på 7 visningssteder

Østlandsutstillingen

Er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst fra og på Østlandet. Den viktigste oppgaven er å arrangere den årlige vandreutstillingen i fylkene, med fokus på høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og presentasjon av kunstverk. Som en regional, ikke kuratert mønstring er Østlandsutstillingen et årlig verdifullt bidrag til hele samtidskunstfeltet.

En landsdelsutstilling på flere arena

Østlandsutstillingen samarbeider også med lokale og regionale festivaler, arrangerer seminarer, tar initiativ til samarbeid med andre landsdelsutstillinger og partnere i inn og utlandet. Østlandsutstillingen har gjennom Østlandssamarbeidet styrket samarbeidet med kunstnere i Schleswig-Holstein, Tyskland.

Visjon

Østlandsutstillingen stimulerer til økt interesse og forståelse for samtidskunst samt økt bruk og formidling av visuell kunst, styrker lokal forankring gjennom stedsspesifikke prosjekter, gjør visuell samtidskunst tilgjengelig i alle 7 Østlandsfylker og bidrar til å sikre gode visningssteder for visuell kunst på Østlandet.