2 juryering er i gang

Juryen er i gang med siste utvelgelsen for Østlandsutstillingen 2017 i Hamar.

Fra 2 juryering i Kunstbanken