2017 …å se med egne øyne

Kunstere | Kunstverk | Program | Juryen | Konsept | MedieoppslagKatalog | Dokumentasjon

Reformasjonsmarkeringer 2017

… å se med egne øyne

Kiel: 20.03.-18.04.2017
Oslo, Drammen, Sarspborg, Bøler: 06.06.-31.07.2017 

Kunstnere fra Østlandet var sammen med sine kolleger fra Schleswig-Holstein og Søndre Jylland invitert til en Open Call for en visuelle markering i anledning Lutheråret og reformasjonsjubileet i Tyskland og i Norge gjennom utstillingsprosjektet «…å se med egne øyne». 109 norske, danske og tyske kunstnere søkte om deltagelsen i prosjektet – 34 kunstnere kom gjennom nåleøyet.

Østlandsutstillingen gratulerer de 15 norske kunstnere som ble valgt ut til deltagelsen i reformasjonsmarkeringene i 2017. 

Grete Refsum, detalje fra arbeidet «In the Beginning was the Word», 2016

Dette er årets kunstnere:

Tyske/danske deltagere

 

Årets kunstverk

 Program 2017

Kunstverk valgt ut til … å se med egne øyne vil bli vist i 3 kirker og et galleri i Kiel i mars/april 2017. Fra juni til august vil utvalgte arbeider vises i 4 kirkeromm på Østlandet.

Vi ønsker velkommen til åpning i 4 lokaliteter i Schleswig-Holstein

Vi ønsker velkommen til 4 utstillingsåpninger i Norge

 • 6. Juni kl. 1400 i Oslo Domkirke, Oslo
  Åpning ved Hilde Barstad (Direktør Kulturetaten Oslo) etterfølges av kunstnersamtaler med Elisabeth Thorsen (Ledende domkirkeprest) og Inger Holbø, Fabian Vogler og Heidi Øiseth. Musikalske innslag ved Karoline Torkildsen.
 • 8. Juni kl. 1830 i Bragernes kirke, Drammen
  Åpning ved fylkesordfører Roger Ryberg og Bragernes kirkes Jentekor. Møt deltagende tyske, danske og norske kunstnere i utstillingen.
 • 14. Juni kl.2030 i Sarpsborg kirke, Sarpsborg
  Åpning ved Andreas Lervik, Leder for Nærings og kulturkomiteen. Konsert med Sarpsborg Kammerkor og Gunnar Eriksson. Møt deltakende tyske og norske kunstnere i utstillingen etter konserten. Opplev installasjonen Between the Bowls and the Wall av Liv Kristin Holmberg og Stefan Thorsson.
 • 18. Juni kl. 1100 i Bøler kirke, Oslo
  Åpning ved Sokneprest Dag Auli og omvisning i utstillingen med Grete Refsnes og fire norske kunstnere.
 • 18. juni kl. 1215 Kunstvandring i Bragerens kirke i utstillingen «… å se med egne øyne» og i Buskerud Kunstsenter i Østlandsutstillingen 2017.
 • 27. august kl. 1700 Kunstvandring i Sarpsborg kirke i utstillingen «… å se med egne øyne» i forbindelse med Olsok feiringen.

 Juryen

En internasjonal jury fikk oppdraget om å velge ut kunstverk til 4 visnignssteder i Kiel og 3 visningsrom i Norge. Juryen besto av følgende representanter oppnevnt av samarbeidsinstitusjonene (Billedkunstnernes Forbund BKF regionerne Storstrøm og Sønderjylland, Østlandsutstillingen Norwegen og BBK Landesverband Schleswig-Holstein): .

 • Claudio Bannwart (DK)
 • Uwe Greiß (SH)
 • Anna Maria Sigmond Gudmundsdottir (NO)
 • Martina Kaufmann (NO)
 • Jens Martin Neumann (SH)
 • Anders Petersen (SH)
 • Jørgen Rosengaard (DK)

 

Dokumentasjon

Bilder fra åpningen i Kiel 21.03.2017

Bilder fra Oslo Domkirke

 

Bilder fra Bragernes kirke, Drammen

Bilder fra Sarpsborg kirke

Bilder fra Bøler kirke, Oslo

Bilder fra besøksprogrammet i Norge 06.06.-14.06.2017

 

Konsept for … å se med egne øyne 2017

 

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser i Wittenberg – mot kommersialisering av avlatshandelen og for en mer direkte relasjon mellom mennesket og Gud. Offentliggjøringen av tesene ansees som oppstarten til reformasjonen.

I forbindelse med de offisielle reformasjonsmarkeringene i år ble billedkunstnere fra Østlandet i Norge, Sønderjylland i Danmark og Schleswig-Holstein i Tyskland invitert til å delta i prosjektet «… å se med egne øyne … – Tankenes frihet”. 34 kunstnere, som alle jobber med spørsmålet om hva som knytter samtidskunst og religion sammen i våre dager, ble valgt ut til hovedutstillingen i Kiel i mars 2017. I Norge vises utvalgte kunstverk i fire kirkerom: Domkirken i Oslo, Bragernes kirke i Drammen, Sarpsborg kirke og Bøler kirke i Oslo.

Utstillingens tittel, « … å se med egne øyne», er hentet fra sitatet «Det er bedre å se med egne øyne, enn med andres.» av Martin Luther. Denne innstillingen har hatt en enorm innvirkning på samfunnet. ”Å se med egne øyne” kan tolkes som

 • ”å lese med egne øyne” – jmf Luthers og andre reformatorenes oversettelse av bibelen fra latin til et nasjonalt språk
 • ”å tenke selv” – jmf økt fokus på utdanning for alle (i Norge fra 1736)
 • ”å formulere egen tanker” – jmf mulighet for utvikling av ytringsfrihet
 • og ikke minst i religiøs betydning: ”å oppnå frelse gjennom egen tro” – jmf gjennom direkte kontakt med Gud og ikke gjennom avlat.
 • I kjølevannet av reformasjonen fulgte óg en forskyvning av maktbalansen mellom borger, stat, fyrst/konge og krike – og slik en økonomisk omstrukturering.

Utstillingene « … å se med egne øyne» tar utgangspunkt i en visuell refleksjon over spiritualitet, Luther og reformasjonens betydning for billedkunst. Hva knytter kunst og religion sammen i dag? Kan en metamorf metallskulptur eller en fotballsparkende Jesus-figur invitere til refleksjon? Eller hjelpe betrakteren inn i en kontemplativ tilstand? Kunstverkene som vises i kirkerommene kan kanskje være med på å utfordre gjenkjennelsen av motiver og religiøse ritualer.

Mer info om utlysningsteksten og bakgrunen for prosjektet – se helt neders på siden.

Medieoppslag

Sarpsborg Arbeiderblad forhåndsannonsering

Vårt Land annonserte vårt prosjekt allerede i oktober 2016. Her vil alle mediaoppslag puliseres forløpende.

Vårt Land 2016 10 26

Omtale av utstillingen «… mit eigenen Augen sehen – Freiheit der Gedanken» i Kiel.

 • neue Kirchen Zeitung (Erzbistum Hamburg) – März 2017

Nettportal

Deutsche Botschaft

Kieler Nachrichten: http://www.kn-online.de/News/Aktuelle-Nachrichten-Kultur/Nachrichten-Kultur/Ausstellungsprojekt-des-BBK-Landesverbandes-Schleswig-Holstein-in-Kiel

 

Katalog

Her blir katalogen publisert i mars 2017.

Full size: Katalog

Small: KatalogØU2016Small

 

 

Bakgrunnen for prosjektet

I 2017 er det to uavhengige hovedprosjekter som Østlandsutstillingen jobber med: Den vanlige Østlandsutstilling 2017 som vises i Hamar, Drammen og Fredrikstad pluss den tysk-norsk-danske reformasjonsmarkeringen … å se med egen øyne, som presenteres her.
Hele utstillingen «… å se med egne øyne» vises i 4 kirkerom i Tyskland (åpning 20. mars) og et lite utvalg vises i 3 kirkerom i Norge i juni, juli og august 2017.

Utlysningen

Takk for alle inkomne søknader – søknadsprosessen er nå avsluttet.

Open Call

Bilder fra visningsrommene i Kiel

Bilder fra visningsrommene i Norge

Dette er alle utlysningsdokumentene som lå til grunnen for søknadsprosessen: Les gjerne søkerveiledningen og reglementet først. Deretter kan du fylle ut søknadsskjema.