Åpning av Østlandsutstillingen 2013 i Akershus Kunstsenter

Åpning ØU 23 mars deltagere med gul rose Foto AKS
Åpning ØU 23 mars deltagere med gul rose. Foto: AKS

Østlandsutstilingen åpnet 23. mars i Akershus Kunstsenter, Lillestrøm.