Bilder fra åpningen av «… å se med egne øyne – tankenes frihet» i Oslo Domkirke

Takk til alle fremmøtte under åpningen av utstillingsprosjektet «… å se med egne øyne – tankenes frihet» i Oslo Domkirke tirsdag 6.6.2017.

Nesten 50 personer kom til den offisielle åpningen av den første satelitt utstillingen «… å se med egne øyne – tankenes frihet». Karoline Torkildsen innstemte oss musikalsk til tema med variasjoner over den tyske folkevisen «Deine Gedanken sind frei»/»Dine tanker er fri». Oslo Kulturetatens direktør Hilde Barstad åpnet utstillingen offisielt. Ledede domkirkeprest Elisabeth Thorsen reflekterte over tankenes frihet i dagens kirke og viktigheten av å finne denne friheten gang på gang. Dette satt  hun også sammen med betraktninger om «å se»  med egne øyne, både på ritualer, kirken, kunsten, mennekser mm. De tre tilstedeværende kunstner Heidi Øiseth, Inger Holbø og Fabian Vogler presenterte sine arbeider og svarte på spørmål fra Thorsen og publikum.