Bilder fra åpningen i Drammen 2014

Utstillingsåpning med engasjerte taler fra Hans Thorsen (Østlandsutstillingen), spennende musikk fra Joseph Angual og åpningstale ved Tone Østerdal (Buskerud fylkeskommune). Foto ved Buskerud Kunstsenter og Ingebjørg Une Hagen. DSC_1050 DSC_1051 DSC_1053 DSC_1064 DSC_1070  Hexapoda Drammen Åpning 2 Foto HagenDSC_1040