Bilder fra åpningen i Fredrikstad 2014

Østlandsutstillingen engasjerte seg på 4 arenaer i Fredrikstad i løpet av helgen:
1) Foredraget Transversla Lines – traveling within av Fernanda Branoc på på fredag kveld i regi av Litteraturfestivalen Ord i grenseland
2) Åpning av Østlandsutstillignen 2014 i Østfold Kunstnersenteret
3) Visning av tre videoer fra utstillinge i Fredrisktad Kino
4) «Long-duration»-Performance ved Fernanda Franco mellom Gamlebyen og Cicignon og på fergen

Her er en visuell kollage fra åpningshelgen.