Bilder fra åpningen i Østfold Kunstsenter

Østlandsutstillingens tredje åpning i 2017 var godt besøkt – Her noen bilder fra åpninge i Østfold Kunstsente.

 

Stemning og blomsterutdeling