Bilder fra formidlingen av utstillingen Transit – Hole ungdomsskole 2015

[fbshare type=»button» width=»100″] Utstillingen Transit bygger på verk fra Østlandsutstillingen 2014. Pilotgalleriet i Buskerud (Buskerud Kunstsenter) kjøpte i 2014 inn verk av Kari Anne Hellberg Bahri, Shwan Dler Qaradaki, Gelawesh Waledkhani, Anita Hillestad og Anna Österberg for å produsere en vandreutstilling, et udrag av Østlandsutstillingen. Transit skal turnére alle kommuner i Buskerud i løpet av en 2 års periode. Flott å se at disse verkene blir brukt videre etter vår egen turné i fjor.

Kunstner Marianne Skarpnes formidlet utstillingen på Hole Ungdomsskole. Hun visete at det å skille seg ut, er et tema som opptar mange i vårt samfunn i dag – også elever. En praktisk oppgave med fokus på uniformering, fellesskap, frihet og/eller trygghet, visualisert gjennom grønne og røde genser, satt diskusjonene i gang i elevgruppen.

Deltakende kunstnere: Kari Anne Helleberg Bahri, Shwan Dler Qaradaki, Anita Hillestad, Gelawesh Waledkhani, Anna Østerberg.
Utstillingsprodusent: Buskerud Kunstsenter – Pilotgalleriet v/ Berit Myrvold

For mer info om utstillingen se http://www.kibkunst.no/transitt/