Bilder fra performance-programmet 2015

Fem forskjellige performance engasjerer helt ulike publikummer. Årets performance programmet ble gjennomført på tre ulike dager og her kan du se en liten billedkalvakade. Det er første gang Østlandsutstillingen presenterer et performanceprogram.

Read More »

Åpning av Østlandsutstillingen 2015

Åpningsdagen, lørdag 6. juni, for Østlandsutstillingen 2015 besto av seminar, åpnigsseremoni med taler, prisutdelinger og performance samt fest på kvelden. Mange kunstnere fra Norge og Tyskland deltok på de ulike eventene. Både den Tyske Ambassaden, Oslo Kommune, BBK-Schleswig-Holstein og Østlandssamarbeidet takket kunstnerne for sin insats.

Read More »

Bilder fra åpningen i Fredrikstad 2014

Østlandsutstillingen engasjerte seg på 4 arenaer i Fredrikstad i løpet av helgen: Foredraget Transversla Lines i regi av Litteraturfestivalen Ord i grenseland, Østfold Kunstnersenteret, Fredrisktad Kino og «Long-duration»-Performance ved Fernanda Franco mellom Gamlebyen og Cicignon og på fergen

Read More »

Bilder fra åpningen i Drammen 2014

Utstillingsåpning med engasjerte taler fra Hans Thorsen (Østlandsutstillingen), spennende musikk fra Joseph Angual og åpningstale ved Tone Østerdal (Buskerud fylkeskommune). Foto ved Buskerud Kunstsenter og Ingebjørg

Read More »