Internationales Kulturprojekt zum «Kieler Frieden» ist Ausdruck vorbildlicher grenzübergreifender Partnerschaft

Samarbeidet mellom Norge, Sverige, Danmark og Schleswig-Hostein angående markeringene av «Kieler Frieden» blir rost av kulturdepartementet i Kiel: http://www.kultur-port.de/index.php/kunst-kultur-news/8608-internationales-kulturprojekt-zum-qkieler-friedenq-ist-ausdruck-vorbildlicher-grenzuebergreifender-partnerschaft.html Kulturministerin Anke Spoorendonk dankt den Künstlern

Read More »

Bygdedyret i Hamar

Kunstneren Tyra Teodora Trondsen delte noen refleksjoner rundt begrepet «bygdedyret» med oss under åpningen av Østlandsutstillingen 2011 i Hamar Kunstbanken. På bloggen hennes kan du

Read More »