Kunstnerintervju #9 Endre Aalrust

Endre Aalsrust viser 5 malerier på Østlandsutstillingen 2018 på Vestfossen. Rhinoplastikk, yoga, husfjes, utopi og apokalyptiske oversvømmelser – maleriene jeg stiller ut er del av en større serie arbeider. Serien er inspirert av Richard Floridas idé om The creative class, et begrep jeg fortsatt finner relevant ettersom det tvinger kunstnere som meg til å reflektere over egen delaktighet i prossesser på samfunnsnvå man alt for lett tror man kun er vitne til.

Les mer