Kunstnerintervju # 15 Kristin Lindberg

Kristin Lindberg deltar med et stort tekstilarbeid på Østlandsutstillingen 2018 og det vises i Trafo Kunsthall: Det som passerer gjennom hånden. «Jeg ønsker å formidle motivet og hvordan broderiets egenart påvirker opplevelsen og uttrykket. Motivets oppbygging er digital, en forholdsvis hurtig prosess, men som gjennom broderi blir SlowArt, fordi broderiprosessen er ekstremt langsom.»

Read More »

Kunstnerpresentasjon #2017/20 Ulla Schildt

Ulla Schildt viser i år tre fotografier: Lioncage, Untitled og Fragments # II. Arbeidene er en del av hennes langvarige prosjekt «The Garden» som undersøker menneskets behov for å kontrollere naturen og hvordan dette også kommer til syne i vår fremstilling av den.

Read More »