Kunstnerpresentasjon #2017/20 Ulla Schildt

Ulla Schildt viser i år tre fotografier: Lioncage, Untitled og Fragments # II. Arbeidene er en del av hennes langvarige prosjekt «The Garden» som undersøker menneskets behov for å kontrollere naturen og hvordan dette også kommer til syne i vår fremstilling av den.

Read More »