Dag Skedsmo – jubileumskunstner Finnskogutstillingen, Hedmark

DAG SKEDSMO
Jubileumskunstner Hedmark, solopresentasjon på Finnskogutstillingen
Deltok på Østlandsutstillingen i 1983 og 1984

 

Tekst av Marte Jølbo

Dag Skedsmos geometriske abstraksjon og minimalistiske formspråk har gått som en konsekvent rød tråd gjennom kunstnerskapet hans. Skedsmo jobber i flere medier – maleri, grafikk, skulptur, skulpturelle objekter og relieff. I et katalogforord fra 2003 skriver han selv: «I snart 30 år har jeg, med noen få unntak, jobbet med et konkret, minimalistisk og serielt uttrykk i 2 og 3 dimensjoner. Kvadratet har alltid vært et sentralt element. De siste årene har særlig delingen av kvadratet opptatt meg.» (Skedsmo, Kunstnerforbundet:2003).

Gjennom serielle verksstudier, som legger en streng metodisk, matematisk tilgang til grunn, undersøker Skedsmo alle måtene man kan dele opp en form og variere en flate på innen en gitt struktur eller ytre ramme. En nyere serie som illustrerer dette er Bretta kvadrater, lakkerte objekter fra 2017. Som tittelen tilsier er Skedsmo fremdeles opptatt av kvadratet, og i denne serien er det snakk om kvadrater i stål som har blitt brettet, lakkert og hengt på vegg. Med verkenes klare farger og geometriske innfoldinger går tankene umiddelbart til den japanske papirkunsten origami. Den japanske kulturens sans for enkle former og geometrisk presisjon ligger heller ikke langt fra russisk konstruktivisme og 1960-tallets nederlandsk og amerikansk minimalisme som ofte nevnes som Skedsmos sterkeste inspirasjonskilder.

Med det kalde stålet, de klare linjene og titlene som enkelt beskriver objektene er det lett å avskrive dem som beregnete og mekaniske, men det ligger vel så nært å trekke paralleller til naturens regulære konstruksjonselementer i for eksempel krystaller – noe som kurator Halldór Björn Runólfsson understreker i sin introduksjon til utstillingen 3+1 i Finland (3+1 foregikk over seks år mellom 1986 og 1992, og konseptet besto i at Dag Skedsmo, Terje Roalkvam og Paul Brand inviterte en fjerde kunstner til å stille ut med dem. De mest kjente kunstnerne som var med var de amerikanske minimalismekunstnerne Carl Andre (1987, Galleri F15) og Sol Lewitt (1988, Drammen Kunstforening), samt skulptøren Richard Long (1989, Wang Kunsthandel). I 2016 fikk Oslo-publikummet et gjensyn med Lewitt-utstillingen under Tegnebiennalen 2016).

Som så ofte i minimalismen undersøker Skedsmo hvor små endringer som skal til for å endre et uttrykk. I verksseriene sine jobber han med geometriske former hvis konstellasjoner endres litt og litt. Stilt ved siden av hverandre skapes det mønstre og uttrykk, som om hvert enkeltverk er et konstituerende element i et større hele. Med dette kommer selve bevegelsen i sentrum for Skedsmos estetiske og svært analytiske undersøkelser. Bretter og inn- og utfoldinger, variasjoner i farge, tekstur og størrelser danner et samspill mellom enkeltformer som blir til enkeltelementer som igjen danner et større hele – som i en slags dans. Denne dansen kommer særlig tydelig frem i små videosnutter som man kan se på Skedsmos hjemmeside. Enkeltverkene har blitt satt sammen i filmmontasjer som fremhever detaljer og skaper en egenartet sensitivitet.

På samme måte som Skedsmo finner kompleksitet i enkle former og små variasjoner, viser han de vide spennene i enkeltfarger. Både i skulptur, maleri og grafikk jobber han ofte med bare én enkelt farge eller en farge i kombinasjon med grått eller svart. I skulpturene skapes det kontraster og graderinger gjennom vinkler og skyggespill, mens det i grafikken skapes dynamikk gjennom flere lag med delvis transparente former. I alt han gjør utvider Skedsmo vår lesning og forståelse av geometriens enorme variasjonsmuligheter og bringer liv, rytme, bevegelse og sensitivitet inn i former vi ofte anser som stive og kalkulerte. Det er en rikdom og et overskudd i Skedsmos kunst som verkene utstråler og som gjør at man stadig finner nye ting når man stirrer inn i kvadratene.

Dag Skedsmo (f. 1951) bor og arbeider i Kongsvinger. Han har hatt separatutstilling ved steder som Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter (2017 og 2006), Kunstnerforbundet (2012, 2003 og 1995), Galleri Norske Grafikere (1996), Han har deltatt i gruppeutstillinger som Tegnerforbundet (2016), Norsk Skulpturbiennale, Vigelandsmuseet (2007), Kunst 4, Museet for samtidskunst (2004) og Nonfigurativ kunst i Norge 1920-2000, Lillehammer, Trondheim og Bergen Kunstmuseum (2002), og en serie utstillinger med Gruppen 3+1 med Terje Roalkvam og Paul Brand. Skedsmo har utført en rekke utsmykkingsoppdrag, blant annet i Regjeringskvartalet og på Gardermoen. Verkene hans befinner seg i samlinger som Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Göteborg Konstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum og Nord-Norsk Kunstmuseum for å nevne noen.