Flere bildet fra åpningen av ØU 2016 i Vestfold Kunstsenter

Flere bildet fra åpningen av Østlandsutstillingen 2016 i Vestfold Kunstsenter: