God jul og et riktig godt nytt år!

2019 nærmer seg slutten, og for et år det har vært! Gjennom jubileumsåret har vi i Østlandsutstillingen reist rundt i Østlandsregionen, åpnet utstillinger, jobbet med og møtt flotte kunstnere, visningssteder og andre samarbeidspartnere. Tusen takk til alle dere som har bidratt til et fantastisk år og en fantastisk feiring! Vi vil spesielt få takke årets kunstnere, jubileumskunstnere og visningssteder for deres bidrag, jobb og innsats. Samt våre samarbeidspartner;e fylkeskommunene på Østlandet gjennom Østlandssamarbeidet, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Sparebankstiftelsen DNB og Norsk Kulturråd for økonomisk støtte til jubileet. Nå tar vi en pause, og gleder oss til å se dere alle i 2020. God jul!