Mediaomtale mars 2017

Her kan du lese den første forhåndsomtale av Østlandsutstillingen 2017 i Kunstbanken i Hamar i Hamar Dagblad. Skribenten fremhever bla. juryens intensjon om å gi flere kunstnere mer plass: «Det som kanskje er litt nytt er at juryen har valgt å vise flere verk av enkelte kunstnere. Man har våget å gi rom. Det er ganske massivt når man velger store plasskrevende verk, men det gir et inntrykk av en ganske raus utstilling.»

Forhåndsomtale i Hamar Dagblad 2017 03 09