Intervju med Kjell Varvin

Det er en stor glede for Østlandsutstillingen å kunne presentere Kjell Varvin i dette videointervjuet – i 2019 feirer vi  hver vårt jubileum: Kjell Varvin fyller 80 år og Østlandsutstillingen 40 år. 

Kjell Varvin er en norsk billedkunstner som gjennom sitt mangeårig virke har hatt stor innflytelse på utvikling av norsk kunstliv. Han jobber både med grafikk, skulpturer og romlige installasjoner. Varvin arbeider gjerne i flaten og bygger opp komposisjoner av løse enkelt elementer. 

Kjell Varvin deltok i den aller første Østlandsutstillingen i 1979 og til sammen 13 ganger. Varvin har en mangslungen relasjon til Østlandsutstillingen: han har deltatt som kunstner, vært ansvarlig for transport av kunsten til ulike visningssteder, har vært sekretær for juryen  har både engasjert seg som transportansvarlig, utstiller, 

Intervjuet med kunstner Kjell Varvin ble gjennomført i forbindelse med Østlandsutstillingens 40 års jubileum. Billedkunstner og Østlandsutstillingens styreleder Kristine Jensen Romberg intervjuer Kjell Varvin i sitt atelier. 

Kjell Varvin (1939, Bærum) bor og arbeider på Høvik utenfor Oslo, og jobber med maleri, tegninger, grafikk, skulptur, video og installasjoner. Han er utdannet i Oslo (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole), Paris (École Superieure des Beaux-Arts), Sevilla (Bellas Artes, Sevilla og O’Porto) og Barcelona (Artes y Oficios) og har hatt en jevn utstillingsaktivitet siden 1960-tallet. Senere utstillinger inkluderer soloutstillinger i Tegnerforbundet (2019), Kunstnernes Hus (2017), Nordnorsk Kunstmuseum (2016), Akershus Kunstsenter (2016) med mer. Han har gjort en rekke offentlige utsmykninger og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Stavanger Kunstmuseum og Nordnorsk Kunstmuseum.