Invitasjon til åpning i Lillehammer – lørdag 14. mai 2016

Østlandsutstillingen gleder seg til å invitere til åpning lørdag 14. mai i Oppland Kunstnsenter.

kl. 13 Preview for kunstnere
kl. 14 Åpning ved Anne-Lise Marstein, Leder av komite for opplæring og kultur Oppland
kl. 16 Performance Ratio #1 og #2 ved Suhrke&Skevik
kl. 17 Fest i Kulturhuset Banken (påmelding)

Invitasjon 2016
Invitasjon 2016