Invitasjon til seminar 2. april

lokal-regional-global-gif-640_1

Østlandsutstillingen ønsker velkommen til seminar om møtepunkter mellom det lokale, det regionale og det internasjonale på samtidskunstscenen. Arrangementet er det første i en serie av tre seminarer om kunst og globalisering.

Tid: 02. april kl. 11:00-14:30
Sted:
Østlandsutstillingen og Akershus Kunstsenter/ Fagerborg hotell, Storgata 37-39. Lillestrøm.

Påmeldingsfrist:
Torsdag 31.mars (NB! påmelding via linken Tickets available lenger opp).
Pris: 100 kr, inkluderer lunsj, kaffe og snacks.

Meld deg på her.

Kunstnere, kuratorer og kunstinstitusjoner har de siste årene vist en fornyet interesse for lokal og regional stedstilknytning. Men hva mener vi egentlig når vi snakker om det regionale og det lokale på dagens internasjonale samtidskunstscene? Og tvinger globaliseringsprosessene frem nye tenkemåter?

Østlandsutstillingen er en av fem landsdelsutstillinger som turnerer regionsvis. Initiativet tar utgangspunkt i Østlandet som geografisk enhet, noe som viser seg både i utstillingsproduksjon, valg av visningssteder og ulike kunstneres tilknytning til landsdelen. Dagens globaliserte samtidskunstfelt legger nye rammer for produksjon og distribusjon av kunst, samtidig som interessen for regional og lokal tilknytning på den internasjonale samtidskunstscenen øker. Hensikten med seminaret er å belyse ulike møtepunkter mellom det globale, det regionale og det lokale og undersøke hva de betyr i praksis.

Etter seminaret inviterer vi til åpning av Østlandsutstillingen i Akershus Kunstsenter.

Initiativtaker og produsent: Østlandsutstillingen
Kunstfaglig konsulent: Gerd Elise Mørland