Ny jury valgt for 2017 og 2018

Vi gratulerer Anna Marie S. Gudmundsdottir, Edith Spira og Sverre Gullesen som ble valgt inn i Østlandsutstillingens jury for 2017 og 2018. Og vi gratulerer Trude Johansen, Josephine Lyche og Patrick Huse som vara for juryen i samme periode.

Det ble sendt inn 15 forslag  til juryvalget i år. Disse ble nominert i Østlandets 6 distriktsorganisasjonene enten av valgkomiteer, på årsmøtet eller av nominasjonkomiteen.  Det kom inn veldig mange gode forslag – Tusen takk til distriksorganisasjonene. Det er kjempe viktig for Østlandsustillingen at juryen har kredibilitet i og utenfor fagfeltet og med årets gode kandiadter har vi kunnet sette sammen en jury som vil fungere utmerket de neste to årene. Det er også veldig viktig for disktriktets kunstnere å være medlem i regionale og internasjoanle juryer for å avkrefte fordommen om at «alle kunstnere bor i storbyene».

I juryvalget ble det lagt vekt på sterk faglig kompetanse, allsidig orientering i feltet og en spredning i alder, kjønn og geografi.  Østlandsutstillingens styret valgte i år for første gang juryen selv etter forslag fra distriktsorgansiasjonene.

Vi ønsker også å benytte anledningen til å takke juryen fra 2015 og 2016 for deres innsats og godt samarbeid: Hans Martin Øien, Tulle-Ruth Koefoed Jespersen og Marianne Tjønn.