Juryen 2023

Hils på juryen for Østlandsutstillingen 2023! Et faglig sterkt team skal gå gjennom mange hundre søknader og har kuratorisk ansvar for utstillingen i 2023. Juryen representerer Østlandsutstillingens kunstneriske ledelse og består som alltid av et flertall profesjonelle kunstnere. En jury bestående av fagfeller er et viktig prinsipp for vår organisasjon. Atle Selnes Nielsen (VBK), Sara Korshøj Christensen (BO) og Hedda Roterud Amundsen (BKI) er alle aktive kunstnere som representerer billedkunstorganisasjonene på Østlandet. Tina Rigby Hansen er daglig leder og representerer første utstillingssted, Buskerud Kunstsenter. Som eksternt jurymedlem har vi hentet inn Jérémie McGowan, designer og kurator med fortid som direktør for NordNorsk Kunstmuseum. Josephine Lindstrøm har bakgrunn som kunstner og kunsthistoriker og er daglig leder for Østlandsutstillingen.

På bildet øverst fra venstre: Atle Selnes Nielsen, Tina Rigby Hansen, Jérémie Mc Gowan, Hedda Roterud Amundsen. Nederst: Josephine Lindstrøm og Sara Korshøj Christensen.

SØKNADSFRIST ER 1.FEBRUAR

Litt om jurymedlemmene:

Atle Selnes Nielsen, Vestfold Bildende Kunstnere
Atle jobber med kinetiske lydskulpturer ofte satt sammen av brukt industriavfall og hverdagsobjekter. Skulpturene inngår i installasjoner med en både leken og dramatisk karakter. Om Østlandsutstillingens rolle og juryarbeidet sier Atle: «Kunstnerstyrte utstillinger er viktige for å bringe frem noe representativt fra et mangfoldig felt. Østlandsutstillingen bidrar til å styrke det faglige fellesskapet over fylkesgrensene. Jeg ser frem til selve utstillingsarbeidet, det å sette sammen mange ulike uttrykk og hvordan disse kan prate sammen.»

Tina Rigby Hansen, Buskerud Kunstsenter
Tina er utdannet kunsthistoriker og kurator med interesse for lyddesign i video og filmkunst. Hun jobber i dag som daglig leder ved Buskerud Kunstsenter og har tidligere vært ansatt som leder på Vestfold Kunstsenter. Om Østlandsutstillingens betydning som regional aktør uttaler hun: «Østlandsutstillingen er viktig fordi den gir et innblikk i tendenser som rører seg på kunstfeltet og formidler samtidskunst til et bredt publikum ute i regionen.»

Jérémie McGowan, eksternt jurymedlem
Jérémie har designerbakgrunn med utdannelse fra Skottland og USA og har lang erfaring som kurator og leder av kunstinstitusjoner der han har vært spesielt engasjert for å fremme samisk kunst. Jérémie skriver: «Som en av fem landsdelsutstillinger i Norge er Østlandsutstillingen en av de ledende som arena for visning av samtidskunst nasjonalt. Utstillingen er basert på to viktig premisser som jeg tenker er sentrale for kunstverdenens uavhengighet og integritet: Fri innsendelse og en kunstnerjury. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med kunstscenen på Østlandet og hva som er i fokus i dag for kunstnere som bor og arbeider i regionen. Samtidig gleder jeg meg til å samarbeide med de andre jurymedlemmene, i at jeg kjenner ingen av dem fra før.»

Hedda Roterud Amundsen, Billedkunstnerne i Innlandet
I sin kunst kommenterer og refererer Hedda til vår digitale virkelighet der sosiale medier og internett blir referanser for å bygge egen identitet og eget selvbilde. Hun arbeider med flere ulike uttrykk som performance, video, artistsbooks, installasjon og digitale kollasjer. Om Østlandsutstillingen sier hun: “Jeg tenker at utstillingen er viktig da den viser et tverrsnitt av billedkunsten på Østlandet, og i tillegg forholder seg til ulike visningssteder. Det skal bli interessant å få innblikk i myriaden og finne interessante sammenstillinger.”

Sara Korshøj Christensen, Billedkunstnerne i Oslo
Sara jobber med en rekke medier, blant annet fotografi og skulptur, der hun lar seg inspirere av erfaringer i hverdagen. Verkene har ofte en humoristisk vinkling, men med litt ubehagelige undertoner der hun stiller spørsmål ved det universelle og eksistensielle gjennom det kjente. Om Østlandsutstillingen og det kommende arbeidet sier Sara: ”I et felt som efterhånden er relativt kurator styret anser jeg Østlandsutstillingen, samt andre udstillinger baseret på fri indsendelse, som svært vigtige. Glæder mig til at se og diskutere en bred vifte af værk og kunstnerskab.”

Josephine Lindstrøm, daglig leder Østlandsutstillingen
Josephine har bakgrunn som billedkunstner og kunsthistoriker. Som kunstner har Josephine jobbet med fotografi, men også video og film. Hun har tidligere arbeidet med formidling for DKS, som konsulent og kurator og har undervist i kulturledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. «Juryarbeidet utvikler seg: Erfaringen med å hente inn et eksternt jurymedlem har vært meget god, som inspirasjon og nettverksbygger. Juryen kuraterer utstillingen i større grad en tidligere uten at det er noe gitt tema. Det resulterer i et intenst juryarbeid med mange spennende diskusjoner – noe jeg virkelig gleder meg til!»

Bilder: Hilde Honerud (Rigby Hansen), Marius Fiskum (McGowan), diverse selvportrett ++