Kari Anne Helleberg Bahri – jubileumskunstner Kongsberg Kunstforening, Buskerud

DELTOK PÅ ØSTLANDS­UTSTILLINGEN I 2010 OG 2014.

Kari Anne Helleberg Bahri ….til i dag. Foto: Istvan Virag

Tekst av Marte Jølbo, kunstkonsulent for Østlandsutstillingens 40-årsjubileum.

Klær er noe alle mennesker har et forhold til og som står i intim forbindelse til kroppene våre. Tekstiler har ulike grader av mykhet, men de skal gjerne være behagelige og kjennetegnes av å være bevegelige og tilpasse seg kroppen de omslutter. I Kari Anne Helleberg Bahris skulpturelle klesobjekter har klærne stivnet og kroppene er fraværende, men de har ofte satt igjen et tydelig avtrykk. Bulende skjorter og jakker går igjen i flere arbeider, plassert tett sammen enten direkte på gulvet, montert på pidestall eller på veggen. De repeterende formene er typisk holdt i lyse farger av beige og hvitt, og selv om det er objekter vi lett gjen-kjenner fra hverdagen gir de en følelse av unheimlichkeit. ‘Das Unheimlich’ er et uttrykk psykoanalytikeren Sigmund Freud brukte for å forklare en forstyrrende urofølelse ved ting som ellers føles kjent og hjemlig, og dette kan sies for mye av Bahris kunst og som også gjenspeiles i tematikken hun beskjeftiger seg med.

Psykisk helse er en tematikk Bahri har jobbet konsekvent med i mange år. Gjennom klesobjekter, proteseskulpturer og tekstile installasjoner bearbeider hun alt fra alvorlige psykiske lidelser til kulturelle samfunnsmessige strukturer som former måten vi oppfører oss på. Bahri er opptatt av hvordan mellommenneske-lige relasjoner, normer og regler begrenser og former oss. I dette arbeidet beskriver hun restriksjonen som en utløsende faktor for sin kunstneriske praksis. Fysiske begrensninger aktualiseres gjennom klesobjekt som hindrer bevegelighet og konstruerte proteseliknende objekter. Restriksjonene i objektene kan også speile psykiske restriksjoner – implementert enten av en selv eller av samfunnet rundt en. Gjennom skulpturpraksisen undersøker Bahri tilfeller hvor sosiale miljø, medmennesker og samfunnets normer begrenser eller lammer enkeltindivider, det handler om annerledeshet versus normsans.

I forbindelse med utstillingen Jeg kler meg / ergo er jeg? på Akershus Kunstsenter i 2018 kunne man lese: «Klesobjektene til Bahri beskriver tanker og følelser man som menneske kan ha i ulike situasjoner, som grubling rundt identitet, eksistens, det å finne sin plass, usikkerhet, press og kaos, men også optimisme, humor og pågangsmot. Høydepunktene vies ikke plass i dette rommet, snarere fremhever Bahri det mer slitne, dagligdagse og tragikomiske som livet tross alt først og fremst består av. Objektene visualiserer bestanddeler i et menneskes liv, upolert og personlig.» Ut ifra de menneskelige situasjonene Bahri jobber med skaper hun kunstverk som er klesliknende i form eller materiale.

Klærne vi bærer utgjør en grense mellom det private og det offentlige, «[…] mellom individet og en ytre verden. Tross teksti-lenes tynne, skjøre egenskap utgjør de en betydelig grense og beskyttelse.» (Bahri). Denne grenseproblematikken mellom det indre og ytre kommer blant annet til syne i måten Bahri behandler selve tekstilet på. Med store, grove sting syr hun skjorteermer fast til skjortekroppen, hun syr flere plagg sammen til ugjennom-trengelige skulpturer, setter sammen og omformer tøy til merke-lige mutasjoner. De tekstile skulpturene kan festes til harde stålkonstruksjoner eller stilles ut i glassvitriner for i enda høyere grad skape eller krysse grenser mellom indre og ytre strukturer. Tankene går raskt til Louise Bourgeois og hennes serie av celle-installasjoner. Hvor Bourgeois brukte sin egen personlige bakgrunn til å skape komplekse psykologiske installasjoner som omhandlet forhold mellom psyke, kvinners arbeid, kropper og livsvilkår, har Bahri en mer sosiologisk tilgang til disse emnene. Ved å sette det trygge og det forstyrrende i spill gjennom ulike former for grensesituasjoner skaper Bahri kunst som utfordrer og åpner for refleksjon rundt elementære menneskelige opplevelser.

Kari Anne Helleberg Bahri (f. 1975) har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Klær og kostyme. Hun har også studert estetiske fag ved Universitetet i Oslo og Det Tverrfaglige kunstinstitutt (Bærum). Nylige utstillinger inkluderer Jeg kler meg/ergo er jeg? på Akershus Kunstsenter og del av turneen Kunstvisitten (2018), Uncontaminated 2017 – kunst og motefestival på Mellomstasjonen, Nasjonalmuseet i Oslo (2017), Constraint where placed on the circulation of clothing på Oppland Kunstsenter (2016), Inside-Extra ved Buskerud Kunstsenter (2016) og Close(d) på Bærum Kunsthall (2015) og Needless på Trafo Kunsthall (2015). Bahri bor og arbei-der på Kongsberg .