Kunstnerintervju #12 – Marius Dahl

Marius Dahl deltar med seks arbeider fra serien Landscapes i Østlandsutstillingen (I) 2019 på House of Foundation. Serien består av uterom og fasader oversatt til skulpturelle arketyper. De dveler ved detaljer og hvordan former møter hverandre. Utsnittene har en familiaritet over seg samtidig som de monokrome flatene stiliserer og skaper avstand. Det kjente blir ren form, idealisert og løsrevet fra opphav og sted.

 1)  Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Et visst medfødt talent og tilfeldigheter. Utdanningen på KhiO utvidet horisonten og viste at det var et yrke.

2)   Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Det meste. Arkitektur, lavkultur, høykultur, teknologi og biologi.

3)   Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Nei dette er første gang. Det betyr muligheten til å vise arbeidene mine til et nytt publikum.

4)   Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Arbeidene på House of Foundation er fra en serie med minimalistiske betraktinger av steder og arkitektur. Arbeidet på Harpefoss Hotell er en dialog mellom mitt verk og et landskapsmaleri av Torstein Torsteinson fra Drammens Museums samling.

5)   Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jeg videreutvikler tematikken fra arbeidene på House of Foundation med sikte på nye utstillingsprosjekter. I tillegg realiserer jeg sammen med Jan Christensen flere offentlige kunstprosjekter, samt deltar på Oslo Arkitekturtriennale i 2019.

6)   Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Østlandsutstillingen bør fortsette å vise mangfoldet i uttrykk og produsere utstillinger av høy kvalitet for kunstinteresserte. Etableringen av de nye regionene kan gi muligheter for bedre rammer for utstillingen.