Kunstnerintervju #13 – Unn Fahlstrøm

Unn Fahlstrøms bakgrunn som videokunstner ligger til grunn for hennes nye arbeider i tekstil: trådbaserte arbeider på oppspent lerret. Trådene er strukket horisontalt fra den ene siden av lerretet til den andre og dekker nesten hele billedflaten med rette linjer i millimeters avstand mellom hverandre.

1)  Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Jeg ville ha en kunstfaglig utdannelse på grunn av de tingene jeg interesserte meg for den gang, men jeg ønsket aldri å arbeide som kunstner på grunn av den finansielle risiko og det produksjonspress det innebærer. I dag, 20 år senere, er min kunstneridentitet rett og slett en konsekvens av de valgene jeg har tatt.

2)   Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Når jeg begynte å arbeide med kunst, var inspirasjon en svært viktig del av min arbeidsprosess. I dag utgjør den en svært liten del. Men jeg er generelt opptatt av hva slags mening et moderne sekulært menneske har behov for i sin tilværelse.

3)   Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Jeg deltok på Østlandsutstillingen i Lørenskog når jeg var kunststudent i 2003. Det er hyggelig å vise et nytt arbeid i min hjemby Moss.

4)   Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Min bakgrunn som videokunstner ligger til grunn for mine nye arbeider i tekstil. På Østlandsutstillingen viser jeg et arbeid på oppspent lerret. Trådene er strukket horisontalt fra den ene siden av lerretet til den andre og dekker nesten hele billedflaten med rette linjer i millimeters avstand mellom hverandre. Noen av trådene fortsetter uavbrutt, mens andre brytes av enkelte sting som tilsammen tegner vertikale linjer og flater i de reduserte komposisjonene. Mitt arbeid med tekstiler oppstod som et svar på hvordan å kunne bearbeide analoge videobilder utenfor video. Jeg fant paralleller mellom videostrukturene, de horisontale linjene som videobildet er bygget opp av og tråden. Tekstilmediet gjorde det mulig å jobbe detaljert med videostrukturene i store formater. Rent teknisk er arbeidene for broderier å betrakte. Selv ser jeg dem som konstruksjoner av tråd, lerret og tre, der disse tre elementene må være i balanse rent fysisk for at komposisjonen skal henge sammen.

5)   Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jeg fortsetter arbeidet med de sorte, og andre serier.

6)   Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Det har jeg ingen mening om.