Kunstnerintervju #17 – Line Bøhmer Løkken

Line Bøhmer Løkken viser deltar i Østlandsutstillingen (I) 2019 med avisen, Skygger i vann, som man kan ta med seg hjem fra House of Foundation. Med én fot i vannforskning og én i kunsten har Løkken ved hjelp av et undervannskamera dokumentert vannets reise fra de innerste breene i Jotunheimen til Mjøsas bredder. Løkkens kunstneriske utforskning baserer seg på egne poetiske skildringer kombinert med NIVAs (Norsk institutt for vannforskning) vitenskapelige tilnærming til vann. Hun fremstiller både det hemmelighetsfulle og det sårbare; hvordan koloritten endres som resultat av sammensetning av partikler, alger, kjemiske stoffer og mikroorganismer. Vann finnes over alt, i oss og rundt oss og er grunnlaget forvår eksistens. Så naturlig, men så sårbart. Det er en begrenset ressurs. Eierskap og tilgang på rent vann er en av vår tids største utfordringer. Tørke, flommer og forurensning får katastrofale følger for alt levende. I kontrast til dette har elver rundt om i verden fått status som en juridisk person, med alle tilhørende rettigheter, plikter og forpliktelser. Jordens blodårer sidestilles med mennesker, men hvordan kan man sikre at dens rettigheter respekteres? Og hvordan kan vi øke vår bevissthet rundt sammenhenger og konsekvensene for vannkvaliteten både lokalt og globalt?

Line Bøhmer Løkken – Skygger i vann

1)   Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Kan ikke huske det som et så definitivt valg å bli kunstner, men jeg husker at jeg tenkte; dette er vanskelig, dette kan jeg ikke, dette må jeg prøve å se om jeg kan finne ut av. Slik tenker jeg egentlig fortsatt.

2)   Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Inspirasjon eller interesser for og i arbeider kommer ut av det som omgir meg og mitt erfaringsgrunnlag. Jeg er troligere nærere på det jeg har opplevd enn det jeg har lest.

3)    Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Jeg har ikke søkt til Østlandsutstillingen før, men selvfølgelig det er fint  og moro å være med når det er jubileum og så stort som i år.

4)    Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Jeg stiller ut en avis som man kan ta med seg hjem gratis. Avisen ble produsert i forbindelse prosjektet Mjøsa – et kunstprosjekt. Arbeidet tar opp i seg ulike aspekter ved vann, både som ressurs og som materie. Vann finnes over alt, i oss og rundt oss, og er grunnlaget for vår eksistens. Så naturlig, men så sårbart. Den hydrologiske sirkel binder alle steder i verden sammen.

5)    Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jeg skal ha en utstilling på BOA i Oslo neste vår, alle tre rommene, det må jeg jobbe med å løse i tida framover.

6)    Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Jeg har liten kunnskap om hvordan utstillingen avholdes i dag, og har derfor ikke gjort meg opp noen tanker om hvordan den kan utvikles. Kanskje kan de være spennende å gi færre kunstnere mere plass?