Kunstnerintervju #18 – Atle Selnes Nielsen

Atle Selnes Nielsen deltar med to installasjoner på Østlandsutstillingen 2019. I House of Foundation vises installasjonen Sustain. Sustain består av et halvt oljefat som «synger» når en stor hermetikkboks ruller sakte mot utsiden av oljefatet. Boksen fungerer som en mikrofon, med magnet og håndsurret kobbertrådspole mot bunnen. Oljefatet er høyttaler, og den stadige forandringen i kontakt og posisjon mellom oljefat og hermetikkboks forårsaker en feedback-effekt som gir varierende klangbilder.

Statement:
Jeg arbeider med kinetiske installasjoner. Ideene har som regel lyd som utgangs-punkt. Lyd og bevegelse er to sider av samme sak, også i installasjonene. Dette bunner i en grunnleggende interesse for lyd som naturfenomen, lydkilder som biologiske varsler om noe som skal eller kan hende. Jeg forholder meg samtidig til den elektroakustiske musikktradisjonen med begreper som akusmatisk lyd – lyd uten kildereferanser. Her er lyden løsrevet fra enhver kontekst og brukes i kraft av sine klanglige kvaliteter. Jeg utforsker overgangene mellom nettopp denne kulturlyden og naturlyden.

Atle Selnes Nielsen – Sustain

1)    Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
En videregående skole med gode faglærere hadde mye å si. Ikke minst er nok oppveksten i et kunsthåndverkerhjem på bygda avgjørende for min del.

2)    Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Utdatert teknologi, lydmiljø, støyproblematikk, akustiske fenomener, postindustrielt forfall og ikke minst uberørt natur.

3)    Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Det er første gang jeg deltar på ØU. Det er veldig hyggelig å delta i kollektivutstillinger, og jeg liker at ØU har en desentralisert profil.

4)    Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Sustain er en kinetisk lydskulptur hovedsaklig bestående av et halvt oljefat, en tom hermetikkboks og diverse tannhjul og elektronikk. Oljefatet (høyttaleren ) sender lyd inn i hermetikkboksen (mikrofonen) som ruller langs utsiden. Ulike klanger og toner oppstår på veien.

5)    Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jeg skal lage en større, orkestral lydinstallasjon basert på arbeidet Sustain, som også vises på ØU. Jeg skal benytte mange oljefat og arbeide med analog og mekanisk intervallstyring som komposisjon.

6)    Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Det er viktig å videreføre kunstnerstyrte og fagfellejuryerte utstillinger med fri innsendelsesrett, blant annet for å sikre den frie kunstproduksjonen.