Kunstnerintervju #19 – Patrick Bjørsrud

Patrick Bjørsrud deltar med tre små keramiske skulpturer, Uten tittel, 2018, i Østlandsutstillingen (I) 2019 i House of Foundation. Bjørsrud lar seg inspirere av mennesker og menneskenes utvikling, og sier om skulpturene: Jeg ville at de skulle være små i en stor verden. Akkurat som vi mennesker er. Alle arbeidene mine dreier seg om det samme emnet; menneskelig utvikling.

Statement:
Arbeidene mine undersøker eksistens og stadier. Gjennom fiksjonelle karakterer og utdrag fra den virkelige verden viser jeg til menneskehetens tidslinje og kommenterer vår utvikling.En fascinasjon for vold i film og media har en sterk forankring i mitt kunstnerskap og jeg henter inspirasjon fra virkelighetens brutale omgivelser. Jeg ser på grensene mellom fiksjon og virkelighet. Underveis kan motivene abstraheres, hvor den virkelige og uvirkelige verden krysses og flettes sammen, blir til noe nytt og estetisk. En observasjon av menneskeheten og retningen vi beveger oss i er en drivkraft bak arbeidene.

Patrick Bjørsrud «Uten tittel», 2018

1)  Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
I mine år på videregående skole så gikk jeg tegning, form og farge, som det het før. Dette gjorde at jeg mistet fullstendig lysten på å drive med kunst. På den tiden var det så lite snakk om samtidskunst og man skulle lære seg hvordan man jobbet realistisk. Dette var noe jeg fant lite interessant. Så jeg gikk fra skole og rett i jobb. Det å være fast i en jobb, som ikke ga meg noe, sugde livskraften ut av meg og gjorde at jeg igjen begynte å tenke på kunst. Jeg søkte meg da inn på kunstskole og gnisten kom tilbake. Det var i mine år på kunstskole i voksen alder at jeg oppdaget at jeg ville bli kunstner. Men gnisten etter å skape har alltid vært der.

2)  Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Jeg henter mye av inspirasjonen min fra alt det vonde i verden. Vi mennesker er ikke alltid de snilleste. Vi tar livet av hverandre og utrydder dyrearter. Dette er noe jeg tar opp i kunsten min, enten jeg jobber mer abstrakt eller figurativt.

3)  Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Dette blir min første deltagelse på Østlandsutstillingen. Noe jeg ser frem til. Det betyr veldig mye for meg. Det betyr at jeg kan vise kunsten min for folk som kanskje vanligvis ikke ville sett det. Dette kan skape nye muligheter for meg.

4)  Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Jeg stiller ut tre keramiske skulpturer i litt mindre format. Jeg jobber vanligvis ikke så smått. Men disse uttrykkene trengte ikke å stjele rommet. Jeg ville at de skulle være små i en stor verden. Akkurat som vi mennesker er. Alle arbeidene mine dreier seg om det samme emnet; menneskelig utvikling. Jeg har en grotesk og litt komisk tilnærming til hvor menneskeheten er på vei. Jeg har et veldig kritisk blikk til hvor vi er på vei. Vi tar et skritt frem, også tar vi to skritt tilbake. Man kan da kanskje si at arbeidene mine er politisk ladet. Jeg bryr meg ikke om det politiske aspektet ved mennesket, men heller det følelsesmessig aspektet.

5)  Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Mitt neste store kunstneriske prosjekt vet jeg faktisk ikke om jeg har lov til å nevne helt ennå, men det skal skje i 2020. Jeg jobber også mye med mine noise prosjekt. Jeg har et harsh noise og noise band som jeg knoter med alene. Disse prosjektene har tatt opp mye av tiden min i det siste, og jeg har flere album som kommer ut i år, men jeg jobber også selvfølgelig med maleriene og skulpturene mine. Jeg vil legge fokus på større keramiske arbeider fremover. I samme stil som arbeidene jeg stiller ut.

6)  Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Østlandsutstillingen er en veldig fin plattform/springbrett for kunstnere, så bare fortsett å være det.