Kunstnerintervju #2 – Dag Skedsmo

Dag Skedsmo er Hedmarks jubileumskunstner og deltar på Østlandsutstillingen 2019 (II) som vises på Røgden Bruk i samarbeid med Finnskogutstillingen. I solopresentasjonen på Røgden Bruk kan du se 11 arbeider: det eldste arbeidet er fra 1974 (4 serigrafier) og det nyeste arbeidet Vinkle fra 2019 vises for første gang offentlig.

Dag Skedsmo Hjørne 1982

Kunstnerintervju #2

1. Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Etter et besøk på Gras grafikkverksted.
Hadde Øyvind Brune som lærer på Westerdals reklameskole 1971-73

2. Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Andre kunstneres arbeid, egne skisser fra år tilbake.

3. Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Har deltatt noen ganger på slutten av 70 årene og begynnelsen av 80 årene. Hyggelig å bli invitert som jubileumskunstner

4. Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Eldre arbeider fra 70, 80, 90 årene og tidlig 2000. Nytt arbeid (Vinkel), et stålrelieff som består av 37 elementer. Flattstål på 2000x100x5 mm. Knukket etter et system som gjør elementene danner en stor vinkel. Stålet er behandlet med grafittkrem.

5. Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jobber med en større skulptur til Stavsberg skole og flerbrukshall, Ringsaker kommune.

6. Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Flere små utstillinger på småsteder om til slutt samles til en stor utstilling sentralt????

Marte Jølbo har presentert Dag Skedsmo i jubileumskatalogen vår – du kan lese  hennes tekst her.

Vinkel 2019

Dag Skedsmo, Vinkel, 2019 Røgden 6

Oversikt over 2 etasje i Røgden Bruk

Oversikt: historiske arbeider fra Dag Skedsmo i 2 etasje på Rægden Bruk