Kunstnerintervju #20 – Hedda Grevle Ottesen

Hedda Grevle Ottesen er masterstudent på Kunsthøgskolen i Oslo og snart aktuell med avgangsutstillingen på Kunstnernes Hus. I Østlandsutstillingen (I) 2019 i House of Foundation viser Ottesen to malerier med tittel Et annet sted. De to maleriene er i et mellomsjikt mellom tekstil og maleri. Lerretene henger fra spikre på veggen, og er ikke spent opp på blindramme. I tillegg er de produsert med både oljemaling og tekstilfarge.

Statement:
Jeg jobber hovedsaklig med film og maleri. Prosjektene mine tar for seg ideen om magi i møtet med det hverdagslige. Følelser er følgelig materialer. Jeg ser på intertekstualitet i populærkulturen, der jeg ser at referanser i film og litteratur er en felles grunn for kommunikasjon mennesker imellom. Jeg ønsker i filmen å vise at verden ikke er en koherent serie hendelser, men konstellasjoner av ulike erfaringer som åpner for en alternativ virkelighetsoppfatning. Når man betrakter ulike fenomener, er det naturlig å skape sin egen logikk, selv om det ikke er noen naturlig sammenheng bortsett fra den du lager i sinnet. Det er den geografiske nærheten som gir dem mening. Og man tror at hendelsene mot hverandre, utgjør en historie.

Hedda Grevle Ottesen – Et annet sted

 1)  Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Kunsthistorie var yndlingsfaget mitt på videregående. Mona Pahle Bjerke underviste. Hun hadde smittende engasjement i klasserommet. Jeg søkte meg følgelig inn på Strykejernet etter vgs. Det at jeg fikk 2 i matte og 5/6 i kunst og håndverksfagene hadde en finger med i spillet.

2)  Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
I hverdagens undervurderte surrealisme. Det prekære i min produksjon, er å undersøke hvordan jeg kan overføre emosjoner til materialer. Mest av alt får jeg impulser gjennom populærkultur; film, reklame, tv-serier, musikk og mote. Der jeg ser intertekstuelle referanser (om ikke eksplisitte), som utgangspunkt for forståelse mellom menneskene på tvers av kulturer og klasse. Det er tross alt fra et demografisk perspektiv mediene brorparten av oss på jorden konsumerer.

3)  Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Dette er første gang jeg deltar på Østlandsutstillingen. Som student på Kunstakademiet i Oslo er det flott å stille ut her før jeg er ferdig utdannet.

4)  Kan du fortelle litt om arbeidene du stiller ut?
Jeg stiller ut to malerier som ikke er spent opp på blindramme, men henger fra spikre på veggen. Jeg jobber slikt i et mellomsjikt mellom tekstil og maleri. Begge arbeidene er produsert med oljemaling og tekstil-farge, der jeg prøver å kontekstualisere maleriets tilstand i dag. Her er det formale og paletten som dikterer. Teksten «designed for everyone» er klippet ut av en t-skjorte jeg kjøpte i Athen for et par år siden. For et lykketreff! Bildet av en mor som døper barnet sitt er en barnetegning jeg fant under en dåp i Stavanger. Jeg lagde en freske av tegningen som knuste under transport, og malte følgelig den knuste versjonen. Maleriet med tre lag, er rester fra en performance i Berlin, der poesi er skrevet på kryss og tvers, nesten usynlig nå. Det er mange små detaljer å se i det tilsynelatende monokrome arbeidet, om man tar seg tid.

 5)  Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
9. mai åpner avgangsutstilling på Kunstnernes hus. Utgangspunktet i arbeidet er ett samarbeid med to kommersielle selskaper som samarbeider om å installere en showcase for sin bedrift inne i Overlyssalene. Jeg lager også en film som skal vises på galleri k4 etter sommeren.

6)  Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Ettersom flere kunstnere baserer seg utenfor Oslo, er det viktigere at kunsten kommer ut i kommunene. Kanskje Viken vil komme til å forandre på strukturen og.