Kunstnerintervju #21 – Søssa Jørgensen & Yngvild Færøy

Gjennom hele Østlandsutstillingen 2019 slippes totalt 5 episoder i podkasten Folk & dyr på Sørenga. Her tar Søssa Jørgensen og Yngvild Færøy oss med til Sørenga i Oslo og intervjuer utvalgte beboere om deres nære forhold til dyr. Hver av episodene i podkasten Folk & dyr på Sørenga varer ca 20-30min. I Østlandsutstillingen 2019 presenteres podkasten 4 av 5 steder som lyttestasjon, og avsluttes med Live Radio i Bærum Kunsthall i høst. Der vil de hente inn folk som kan sette temaet inn i en større sammenheng, både samfunnsmessig og kunstnerisk. På lyttestasjonen i House of Foundation kan du frem til søndag høre en Sørengaboer fortelle om sine galopphester, eller høre den igjen og igjen på Soundcloud.

Hør også andre arbeider her!

Statement:

På jakt etter noe dyrisk eller dypt menneskeligI

John Bergers tekst Why look at animals (1977), hevdes det at dyret var den første metaforen for mennesket: I dyreblikket ser mennesket seg selv. Kan dannelsesnivået i en sivilisasjon avleses på hvordan man ser på dyr?
Sikkert er det at vårt forhold til dyr er preget av paradokser. I spennet mellom veskehund og svinekotelett fylles mange behov. Dyr i vår tid er sjelevenn og pryd, rovdyr og delikatesse, støtte-kontakt og narkospaner. Hvordan balanserer vi de ulike rollene? Og når får dyr være bare dyr?
I 2017 besøkte vi «dyremennesker» i landbrukskommunen Skiptvet i indre Østfold og lagde lydportretter som vi publiserte i podkasten Folk & Dyr. Hvem er menneskene som vier store deler av livet sitt til dyr, og hva er det med dyra som gjør at de er så viktige for oss?
Alle vi møtte syntes å ha en egen evne til å lese dyra sine. Med-født eller tillegna, en evne tiI, i alle fall i samvær med dyra, å skru ned tempoet og skjerpe sansene.
Nå flytter vi fokuset til stedet Oslo ble grunnlagt. Nær Loelvas utløp ligger Sørenga, som nylig er transformert fra industri havn til et hyperurbant, gjennomdesignet samfunn med leiligheter, barne-hage og fancy utendørsbad, med kort vei til Barcode og Flytoget. På dette fortettede arealet bor det nesten like mange mennesker som i Skiptvet.
Men hvordan lever man ut sin dyreinteresse på Oslos nye solside? Hvilke dyr fanger beboernes interesse, og hva speiler dyrenes blikk i dette scenarioet?

Yngvild Færøy & Søssa Jørgensen – Folk & dyr

1)      Hvordan oppdaget du/dere at du/dere ville bli kunstnere?
Søssa: HMMM-jeg oppdaget det da jeg gikk på forskole, men var ikke klar over at det var det jeg oppdaget. Jeg følte at det fantes en frihet i å lage det vi kalte “kunst” det var mer frihet i det enn i å lage andre ting, men jeg visste ikke hva kunst egentlig var, men jeg søkte denne følelsen, en lengsel etter noe.

Yngvild: Foreldrene holdt på med billedkunst, og selv om jeg var like tiltrukket av musikk, litteratur og teater, var det enkelt å falle ned nærmest stammen.  Da jeg kom inn på Kunstskolen i Kabelvåg var det liksom ingen vei tilbake.

2)      Hvor henter du/dere inspirasjon fra i dag?
Allesteder, livet, naturen, dyr, mennesker, kunst, filmer, samtaler, bøker

3)      Har du/dere deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg/dere å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Nei. Vi har ikke deltatt før.  ØU er en mulighet for å få vist prosjektet vårt i en etablert kunstkontekst. At ØU vises flere steder på Østlandet passer veldig godt for vårt prosjekt, som  tar utgangspunkt i demografiske forskjeller på nettopp Østlandet.  Utover det gir ØU 40 år en historisk, kunstnerpolitisk ramme som er sympatisk.

4)      Kan du fortelle litt om arbeidet du/dere stiller ut?
Podkasten Folk & dyr springer ut av en interesse for hvordan vi i våre moderne liv tar vare på grunnleggende behov. Dyr og mennesker er knyttet sammen gjennom generasjoner, og noen ganger kan det virke som vi prøver å glemme det. At vi både blir fremmedgjort i forhold til dyrene som dyr  – og dyret, eller naturen i oss selv.

Derfor snakker vi nå med 5 mennesker på Sørenga som har et nært forhold til dyr. Podkasten startet i 2017 og tok utganspunkt i landsbrukskommunen Skiptvet i Østfold. Spenningen ligger nå i om folk på Sørenga har like eller annerledes erfaringer med dyr. De nye episodene produseres og slippes suksessivt gjennom jubileumsåret i takt med noen av ØUs åpninger. Men både nye og gamle episoder er er også tilgjengelige internett.

5)      Hva er ditt/deres neste store kunstneriske prosjekt?
Vi har begge prosjekter hver for oss, men sammen jobber vi akkurat nå med episode nr 2 og 3 som slippes i mai og juni. Til slutt blir det Live Radio i Bærum Kunsthall i høst. Der vil vi hente inn folk som kan sette temaet inn i en større sammenheng, både samfunnsmessig og kunstnerisk.

Men podkasten kan fortsette i det uendelige, ved å finne nye folk & dyr nye steder, kanskje også utenfor Østlandet  – ved å belyse forholdet mellom mennesker og dyr fra flere vinkler kan podkasten egentlig bare bli mer interessant.

6)      Hvordan ser du/dere for deg/dere at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Oi. Regionale utstillinger har en verdi i det at de tar tempen på hva som foregår blant kunstnere, utenom de store institusjonene, for eksempel. Vi håper dette kan være en åpen arena i fremtiden også, hvor kunstnere viser kollegaer, og hvor flere generasjoner kan bli kjent med hverandres verk og publikum kan oppleve mangfoldet av det som skjer i deres region. Kanskje ikke forandre så mye, mer hold fast i det man har.