Kunstnerintervju #22 – Egil Martin Kurdøl

Egil Martin Kurdøl Skapelsesberetninger

Egil Martin Kurdøl er invitert jubileumskunstner for Østlandsutstillingen 2019 i Oppland og viser en solopresentasjon på Harpefoss Hotell. Her kan man se arbeidene Skapelsesberetninger – min ide om spontane sammenligninger, et verk i tre deler i blandingsteknikk, Debris – Atlas, et utdrag fra en serie på 52 tegninger i blandingsteknikk og skulpturen Rest i tre, stein, glass, organisk materiale.

I et tidligere innlegg på ostlandsutstillingen.no kan du lese en utdypende tekst om Kurdøls arbeider, skrevet av kunstkonsulent Marte Jølbo og publisert i årets jubileumskatalog .

I dagens kunstnerintervju får du et kort innblikk i Kurdøls egne tanker.

1)            Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?

Det var et valg mer enn noe jeg oppdaget.

2)            Hvor henter du inspirasjon fra i dag?

Kreativiteten er en evig flyt, jeg tenker sjelden på hvor inspirasjonen kommer fra – jeg bare arbeider jevnt og trutt.

3)            Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?

Jeg har deltatt en gang tidligere – med et videoarbeid.
Hva det betyr må nok oppsummeres i etterkant av utstillingen.

4)            Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?

Tegninger i blandingsteknikk (collage, akvarell, oljepastell, fargeblyant, blyant). Utdrag fra en serie på 52 tegninger i A3 format. Og 3 tegninger = ett verk, 90  cm. x 120 cm.

5)            Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?

«EndeligEnhet» en skulptur, et stedskunstprosjekt i Jotunheimen – Nufsfonn, nær Smøstadtind/Smørstadbreen i Lom kommune.

6)            Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?

Gjøre det lettere å søke deltagelse – tilbake til prinsippet om fri innsendelse. Veldig bra å få Østlandsutstillingen til nye arenaer!