Kunstnerintervju #22 Petter Buhagen

Petter Buhagen deltar med 4 malerier på Østlandsutstillingen 2018 i Trafo Kunsthall: Behavorial Data #1-4. Arbeidene er fra 2017 og er laget av printertoner og ferniss på papir, 102x72cm.

Buhagen – Behavioral-Data

1)    Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Jeg har egentlig aldri villet bli kunstner, men en serie mer eller mindre gjennomtenkte avgjørelser sendte meg i den retningen.

2)    Hva er utfordringen å jobbe som kunstner i dag?
Hovedsakelig tid, økonomi og logistikk. Og som andre yrker som ikke er basalt uunnværlige; det konstante presset fra mennesker som ikke ser verdien av kultur som ikke nødvendigvis appellerer til dem selv eller direkte til de store massene. En annen utfordring er at kunst forventes å sprenge grenser samtidig som grunnstrukturene i feltet er relativt konservative.

Petter Buhagen

3)    Hvor henter du inspirasjon og idéer fra?
Som regel jobber jeg med å finne ladede materialer og visuelle uttrykk som i kombinasjon blir noe mer enn summen av delene. Det må være en åpenhet, fordi prosessen er alltid åpen og undersøkende, samtidig som det gjerne skal være flere lag med meningsinnhold i de ferdige arbeidene.

4)    Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og Hva betyr det for deg å stille ut på Østlandsutstillingen?
Nei, dette er første gang. Det er jo hyggelig å bli antatt til slike juryerte utstillinger, som forhåpentligvis når ut til et bredt publikum. I tillegg var det fint å se at mine verk ble montert i sammenheng med andre tematisk beslektede arbeider.

5)    Er det noe spesielt du ønsker å formidle med kunsten som du viser på ØU2018?
Jeg liker å holde det åpent. Man kan se på arbeidene kun ut i fra den fysiske framtoningen (det visuelle, taktile, umiddelbare) eller man kan velge å gå nærmere inn på det kombinasjonene som utgjør det konseptuelle innholdet (materialer, teknikk, tittel etc.). Ideelt sett burde arbeidene eksistere i krysningspunktet mellom disse to synsvinklene.

6)    Er det en utstilling eller et kunstnerisk event som du gleder deg til utover sommeren/høsten 2018?
Jeg ser fram til et spennende høstprogram på Noplace og resten av den kunstnerdrevne scenen i Oslo. Av egne prosjekter gleder jeg meg til duo-utstilling med Ingri Haraldsen på Oppland kunstsenter i slutten av august.

7)    Hvordan ser kunstnerskapet ditt fremover? Har du langsiktige mål eller jobber du fra verk til verk?
Det er litt vanskelig å si fordi det kan påvirkes fra mange ukjente hold. Jeg har ingen store visjoner eller konkrete, langsiktige mål for arbeidet mitt, annet enn at kunsten alltid må være et sted for eksperimentering og fri tankevirksomhet.