Kunstnerintervju #23 – Ellen Grieg

Ellen Grieg deltar med to tekstilarbeider, Transformasjoner og Rute, på Østlandsutstillingen (III) 2019 på Harpefoss Hotell. Grieg er også aktuell med boklansering neste uke hvor hennes kunstnerskap presenteres i sin fulle bredde.

Statement:
Jeg jobber med et abstrakt formspråk i tekstile materialer. I senere tid har tykke farvede tau som henger fritt i rommet definert mitt uttrykk, dette har over tid utviklet seg til å bli en større serie arbeider kalt Transformasjoner. Mønstre, farver, strukturer og materialitet er gjennomgående bærebjelker i mine arbeider. Det abstrakte formspråket fremhever materialiteten og samtidig skaper det en umiddelbar, fysisk-visuell opplevelse av verket. Verkene er gjerne formet i farvesterke spiraler som henger fra taket og løser seg mer og mer opp jo lenger ned trådene henger.

1) Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Det kom gradvis; jeg var ikke bevisst på begrepet kunstner, men  var veldig opptatt av tekstile materialer og var flink til å tegne. Begrepet kunstner/kunsthådverker/tekstilkunstner ble jeg mer bevisst på under utdannelsen på SHKS (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole som KHIO het den gangen).

2) Hvor henter du inspirasjon fra i dag? 
Inspirasjonen kommer først og fremst gjennom kontinuerlig og konsentrert arbeid. 

3) Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år? 
Det er første gang jeg er med på Østlandsutstillingen og ekstra morsomt når det er jubileum. At en fagjury har plukket meg ut er ekstra hyggelig.

4) Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Jeg stiller ut 2 verk: Transformasjoner og Rute. Transformasjoner består av 6 tykke tau som jeg har farvet inn og helt eller delvis løst opp. Tauene danner en rytmisk gruppe som snakker sammen når det gjelder form og farve. Rute er en av mange ruter jeg arbeider med hvor formen/størrelsen er tilnærmet den samme, men tykkelsen og sort-farven varierer. 

5) Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?  
Jeg har flere utstillinger i 2019/20; Galleri Format i Oslo, KHÅK i Ålesund, Skien Kunstforening. Jeg holder også på med et utsmykkingsoppdrag på forskningsskipet «REV». I tillegg blir en Monotypi om mitt kunstnerskap lansert 4. juni, redaktør er Hanne Grieg Hermansen.

6) Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene? 
Jeg ser det som viktig at utstillingen holder et høyt kunstnerisk nivå slik at den blir like attraktiv både for utstillere og publikum som de store nasjonale utstillingene. Jeg tror det er lurt, innimellom, å vise den helt samlet på større steder hvor den er lettere tilgjengelig for flere.