Kunstnerintervju #25 – Aage Langhelle

Aage Langhelle deltar med to arbeider, Reflections, i Østlandsutstillingen 2019. Med tegning, maleri og fotografi, skaper han et mylder av historier og gjenstander. Langhelles arbeider kan sees på Harpefoss hotell frem til 2. juni.

Statement:
Arbeidene kan ses som en gjenfortelling på flere plan. I malt og tegnet form siterer Aage Langhelle fra visuell kommunikasjon han har sett i det urbane rom. De abstrakte og figurative elementene mikses med kunstnerens egne fotografier fra byrom-met. De viser blant annet gjenstander plassert på gaten til fri avhenting, fuglekasser, blomsterbed og bygningsfasader. Fasader brukes gjerne til å kommunisere et formelt eller uformelt budskap. De kan ses som en sentral felles snittflate i byrommet. Snapshots fra innsiden av søppelkasser viser spor vi ubevisst etterlater oss på vår ferd. Arbeidene er i form og innhold strukturert i en vekselvirkning mellom orden og tilfeldighet. Tilfeldig orden blander seg med ordnet tilfeldighet. Langhelles mål er bilder som oppstår i et samspill mellom forskjellige mentale og fysiske rom. En fantastisk fortelling.

1) Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Hjemme på gutterommet laget jeg stofftrykk inspirert fra såkalt primitiv kunst. Det hele kom av seg selv, men det tok tid før jeg turte satse på det. Usikker økonomi fristet ikke.

2) Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Ting jeg ser og opplever. Inntrykk fra det offentlige rom, ofte visuell kommunikasjon, alt fra graffiti til kommersielle logos. Menneskers spor og handlinger som er mer eller mindre bevisst utført eller etterlatt i byrommet. Det utløser ofte en tankeprosess hvor jeg prøver å se fenomener i samtiden i en større kontekst i tid og rom.

3) Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Jeg deltar for første gang. Fint å være med på en så stor satsning som jubileumsutstillingen, slik når man ut til et større publikum.

4) Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Jeg viser to arbeider fra serien REFLECTION.

Jeg har i mange år arbeidet med forholdet mellom det lille mennesket i samfunnet og det store politiske og økonomiske spillet.Byen har ofte vært materiale og motiv. I arbeidene på Østlandsutstillingen gjenforteller jeg fra visuell kommunikasjon, samt benytter egne fotografier fra byrommet. De viser blant annet gjenstander plassert på gaten til fri avhenting, fuglekasser, blomsterbed og bygningsfasader. Fasadene brukes gjerne til å kommunisere et formelt eller uformelt budskap. De kan ses som en sentral felles snittflate i byrommet.Snapshots fra innsiden av søppelkasser viser spor vi ubevisst etterlater oss på vår ferd. Arbeidene er i form og innhold strukturert i en vekselvirkning mellom orden og tilfeldighet. Tilfeldig orden blander seg med ordnet tilfeldighet. Målet er bilder som oppstår i et samspill mellom forskjellige mentale og fysiske rom. En fantastisk fortelling

5) Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jeg  vil fortsette å eksperimentere på atelieret, teste ut forskjellige materialer og teknikker. Ser vel mer mitt arbeid som en lang rekke av undersøkelser enn som prosjekter.

6) Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
I bunn og grunn bør den være kunstnerstyrt og ha en Open call.  I tillegg kan man eventuelt engasjere en kurator, samt teste ut forskjellige kuratoriske grep. Ut over det vi fremtiden vise hva som til enhver tid er relevant.