Kunstnerintervju #3 Anne-Kari Engelstad

Anne-Kari Engelstad deltar med to verk på Østlandsutstillingen 2018 i Vestfossen Kunstlaboratorium: Ensformighet, 36.640 sort – Ensformighet, 25.894 rød. Begge verk er fra 2015, laget med blekk på papir og måler 21x26c. 

Ensformighet, 25.894 rød
 1. Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
  Jeg oppdaget kunsten da jeg gikk på ungdomsskolen og vi kunne velge forming som valgfag. Senere kom det også i videregående skole med estetiske fag.
 2. Hva er utfordringen med å jobbe som kunstner i dag?
  Utfordringen er å sette av tid til å arbeide med og kunst og ideer. En kan ikke leve av kunsten og da er man avhengig av å ha en jobb ved siden av og det kan til tider være svært frustrerende.
 3. Hvor henter du inspirasjon og idéer fra?
  Jeg henter inspirasjon fra utstillinger og andre kunstnere som jobber med lignende problemstillinger. Henter også inspirasjon og ideer fra bøker, magasiner og internet.
 4. Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og Hva betyr det for deg å stille ut på Østlandsutstillingen?
  Jeg har deltatt flere ganger. Å være med på Østlandsutstillingen betyr mye. Det er viktig å bli sett, og det stimulerer til videre jobbing.
 5. Er det noe spesielt du ønsker å formidle med kunsten som du viser på ØU2018?
  Jeg ønsker å formidle eller si noe om tiden og tidsaspektet ved tegningene. Masker og masketegninger har vært et tilbakevennende tema i mine arbeider, med klare assosiasjoner til strikking og strikkeplagg. Tegningene er bygget opp av forenklede strikkemasker med små variasjoner. Gjennom strengt definerte rammer hvor tiden og rytmen er en vesentlig del av arbeidet, forsøker jeg å tegne den tiden det tar. En maske kan representere et sekund, et hjerteslag, et åndedrett. En repetisjon av masker, sekunder timer og år, en lang ensformig gjentagelse av nødvendige hendelser.
 6. Er det en utstilling eller et kunstnerisk event som du gleder deg til utover sommeren/høsten 2018?
  Ser fram til utstillingen på Munchmuseet til høsten med Edvard Munch og Marlene Dumas.
 7. Hvordan ser kunstnerskapet ditt fremover? Har du langsiktige mål eller jobber du fra verk til verk?
  Jeg jobber fra verk til verk og jeg har ingen utstillinger akkurat nå, men håper på mer aktivitet framover.