Kunstnerintervju #31 Preben Holst

Preben Holst viser videoen Alex (2016) i Kongsberg Kunstforeningen – Østlandsutstillingen 2019 (IV) er åpen frem til midten av juli. Arbeidet Alex er et videoportrett av en ung mann.

1. Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Jeg hadde arbeidet som fotograf i Oslo og gjort ulike oppdrag, blant annet som stillfotograf på kortfilmer. Her ble jeg inspirert til å fortelle mine egne historier, til å skape noe eget. Jeg gjorde flere serier med utgangspunkt i egen erfaring, og fikk tilbakemeldinger fra kunstnere jeg kjente, at fotografiene hadde en verdi ut over den private historiefortellingen, og ble anbefalt å søke på Kunstakademiet. Det å lage noe, har jeg alltid gjort. Når jeg gikk på barne- og ungdomsskolen ville jeg for eksempel bli klesdesigner. 

2. Hvor henter du inspirasjon fra i dag? 
Jeg synes inspirasjon er lett tilgjengelig, det er bare å gå ut en tur. Jeg ser fantastiske ansikter og situasjoner overalt, det er mer at jeg må holde igjen fordi inntrykkene blir litt mange. 

3. Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år? 
Dette er første gang jeg stiller ut på Østlandsutstillingen, og jeg er glad for at et av mine videoarbeid ble valgt ut. Gruppeutstillinger hvor man ikke har kontroll på hvilken kontekst ens arbeider blir vist i, kan være utfordrende som kunstner, men det kan også oppstå noe interessant og uventet ved slike sammensetninger. Men generelt kan du si at jeg liker det demokratiske aspektet ved en sånn type juryering, at erfarne og uerfarne blir juryert på lik linje. 

4. Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut? 
Jeg hadde gjort videoportretter i flere år, av barn og ungdommer i tidlige tenårene. Alex var 17 år ved opptak, en gutt som brukte mesteparten av sin tid på bryting og var tilsynelatende trygg på seg selv. Jeg ville se hvordan en som var litt eldre ville oppføre seg foran kamera. Min interesse ligger i øyeblikkene imellom poseringen og hvordan et videoportrett ved sin insistering skiller seg fra et fotografisk portrett.  

5. Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt? 
Alle prosjekt føles store, enten det er enkeltarbeider eller serier. Men i sommer og fremover kommer jeg til å arbeide med å redigere og kanskje ferdigstille en større serie portretter jeg har arbeidet med over flere år og til å gjøre nye opptak til Blondey, en collagevideo som skal vises ved min neste soloutstilling på Bruksrommet, Tou Scene, i Stavanger.  

6.  Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene? 
Jeg tror det er bra å forandre litt på konseptet av og til, som f.eks. årets valg med å ha 7 utstillinger på 7 ulike steder. Det er bra å ha litt følere ute i forhold til visningsformat, at det ikke blir for statisk. Det viktigste ved landsdelsutstillinger er å vise bredde og mangfold, der kan man forsøke å nå ut til flere i forkant og kanskje gjøre portalen mer brukervennlig og enkel.