Kunstnerintervju #32 Jon Gorospe

Jon Gorospe stiller ut en serie med fotografier på Østlandsutstillingen 2019 (IV) som vises i Kongsberg Kunstforening. Serien fra 2016-2017 har tittelen Biggest dump sites of the world og måler 50x35cm hver.

1.            Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner? 
Før jeg studerte på kunstskolen gjorde jeg andre studier knyttet til teknisk design, men samtidig, siden jeg var barn, har jeg vært en kreativ person. Så endelig gikk jeg til kunstakademiet og en ny og challeginverden åpnet inn fra øynene mine.

2.            Hvor henter du inspirasjon fra i dag? 
Min inspirasjon kommer fra temaene jeg er interessert i. Vanligvis relatert til landskap og territorium. Essayene jeg leser er et svært viktig punkt i min kreative prosess. Generelt prøver jeg å være godt orientert om emnene jeg gjør, så det gir meg mange inputs.

3.            Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år? 
Jeg deltok i en videoutstilling i Tyskland i 2018, organisert av Østlandutstillingen. Men det er første gang i Norge med så godt team og utstillingsrom. Partikulær for meg, som en utenlandsk kunstner basert i Norge, er det en perfekt måte å tilrettelegge for nye samarbeidsmuligheter og til å vise arbeidene mine der jeg bor nå.

4.            Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Serien jeg viser i Konsberg er den siste delen av et større prosjekt kalt Environments, hvor jeg har dokumentert elementene og strategiene for å skjule avfallet vi produserer. I utstillingen kan vi se satellittbilder av verdens største deponier.

5.            Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt? 
Jeg jobber vanligvis i prosjekter som tar mellom 2 og 3 år. Det neste arbeidet handler om hvordan arkitekturens nye estetikk påvirker måten vi lever i de nye byene. Det vil være en blanding av fotoskulpturer, 2D fotografering og insitu installationer.

6.            Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Ufff Jeg aner ikke. Jeg håper jeg fremdeles produserer kunst og stiller ut i Norge (kanksje på Østlandsutstillingen) og i andre land samtidig som jeg også ønsker å undervise i fremtiden. Vi skal se!