Kunstnerintervju #34 Damir Avdagic

Damir Avdagic deltar med to videoarbeider I Østlandsutstillingen 2018, Prevodenje (Translation) og Reenactment/Process. Arbeidene kan sees på Vestfossen Kunstlaboratorium.

Avdagic Prevodenje – Translation

I Prevodenje (Translation) blir en simultanoversettelse fra Bosnisk til Engelsk framført foran kamera. Samtalen som blir hørt på og framført er mellom kunstneren selv og hans foreldre og omhandler konflikten i Bosnia, kunstnerens foreldres minner rundt denne begivenheten og omstendighetene knyttet til deres sønns navn “Damir” Vanskelighetene med oversettelsen ser man på kunstnerens kropp i det han gestikulerer, stammer, prøver å følge med i samtalen etc. Verket omhandler overførsler av krigsrelaterte traumer og erindring og glemsel på tvers av generasjoner.

I videoinstallasjonen Reenactment/Process arbeider Avdagic med tre andre medlemmer fra hans generasjon som alle flyktet fra konflikten i Ex-Jugoslavia som barn. Sammen framfører de et utvalg av utskrifter fra International Criminal Tribunal of the Former Yugoslava (ICTY) i Haag og deltar i spontane samtaler om konfliktens effekter på deres generasjon og deres relasjon til foreldregenerasjonen.