Kunstnerintervju #37 Kari Anne Helleberg Bahri

Kari Anne Helleberg Bahri deltar med installasjonen Daily Battel på Østlandsutstillingen 2019 (V) i Kongsberg Kunstforening. Klesobjektene fra 2019 er i varierende format og installasjoenn er spesielt konsipert for Østlandsutstillingen.

Kari Anne Helelberg Bahri sier om sine arbeider: «Jeg jobber i grenseland mellom objekt, skulptur, tekstilinstallasjon og bruker found objects/forkastede materialer av ulikt slag.

Mine arbeider omhandler restriksjoner og ufrihet av bevegelse. 

Menneskets samspill med sitt samfunn er alltid utgangspunktet. Forventninger, andres blikk og frykt for isolasjon kan styre våre liv og hindrer bevegelse. Vi blir uniforme, usynlige og ufrie. Dette visualiserer jeg gjennom klesliknende objekt/skulpturer fortrinnsvis i tekstil.»


1.            Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Jeg har brukt det visuelle språket til å uttrykke meg selv fra jeg var ung. Det var et språk jeg mestret – det verbale var jeg ikke like flink på. Det ble en nødvendighet – min måte å manifestere min eksistens. Jeg har forsøkt å gjøre andre ting, men finner lite mening i et annet liv.

2.            Hvor henter du inspirasjon fra i dag? 
I menneskesinnet, i kaos. Historie, det uperfekte, forfall og «feil» i objekter, bygninger, natur og mennesker. I begrensninger – og løsninger på disse. 

3.            Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år? 
Jeg har deltatt to ganger før. Jeg synes det er kjempefint å få være med på årets jubileum. Det er så masse spennende kunst på ulike steder på østlandet. 

4.            Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut? 
Arbeidet heter «Daily Battle» og er kles/tekstilobjekter på metallstativ. De tar utgangspunkt i Japanske krigerdrakter, en Ronin – som en metafor for de kampene særlig unge gutter kjemper i hverdagen. Press, forventninger, perfeksjonssamfunnet fører til at det går utover de unges psykiske helse. Jeg ville visualisere de individuelle kampene mange kjemper i hverdagen.

5.            Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt? 
Nå jobber jeg med noen tekstilobjekter som skal vises I Herning, Danmark til våren (2020). Kunstnere fra ulike land som arbeider i Arte Poveras ånd skal vise arbeider i byen i forbindelse med Socle du Monde Biennalen.

6.            Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene? 
Jeg synes Østlandsutstillingen er på rett kurs. Det er attraktivt å delta. Fint å variere med ulike visningssteder. Det kan være ett sted et år, flere et annet osv.