Kunstnerintervju #4 Astrid Mørland

Astrid Mørland deltar med fem tegninger på Østlandsutstillingen 2018 og disse vises i Vestfossen Kunstlaboratorium. Arbeidene er fra 2017 og er blyanttegning på papir i A2 format.

Astrid Mørland: bukk med blomsterkjole, 2017, A2, blyant tegning på papir

1)    Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Fra jeg var barn likte jeg å tegne, og likte å lage ting. Jeg husker første gang jeg tenkte: «nå fikk du til et fint uttrykk!». Da var jeg 7 år og hadde tegnet et lite portrett i profil. Den samme følelsen fikk jeg igjen opp igjennom årene. Gleden ved å kunne uttrykke meg visuelt ble sterkere. Det var som om valget om å bli kunstner allerede var tatt da jeg som ung søkte meg til Kunstakademiet. Det føltes naturlig.

2)    Hva er utfordringen å jobbe som kunstner i dag?
Det å få vist det man gjør krever en ekstra innsats utenfor atelieret. Å jobbe som kunstner er en livsstil. Å være på atelieret og arbeide er givende og hardt, men godt. Det er alt det andre som kommer utenom, som er utfordrende.

3)    Hvor henter du inspirasjon og idéer fra?
Fra alt jeg ser rundt meg, hva som skjer i samfunnet, fra forskning og fra litteratur. Det er en flik , et bilde, en sak som gjør at det huker tak i meg. Jeg tar det ut og setter det sammen med noe annet, slik at det oppstår et nytt uttrykk, som er mitt.

4)    Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og Hva betyr det for deg å stille ut på Østlandsutstillingen?
Ja, jeg har vært med på Østlandsutstillingen flere år. Det betyr mye. Kanskje også fordi jeg føler at Østlandsutstillingen har blitt bedre og bedre. Man merker at det er flinke folk som står bak og organiserer det hele. Så jeg er glad for å få være med på Østlandsutstillingen i år.

5)    Er det noe spesielt du ønsker å formidle med kunsten som du viser på ØU2018?
Bukk med blomsterkjole
Gjennom historien har sammenstillingen av menneske og dyr blitt oppfattet forskjellig. På den ene siden finner vi det frie og naturlige og på den andre siden det fremmede og skremmende. Ved å ikle dyrene blomsterkjoler, ønsker jeg å gi dem en myk og ufarlig fremtoning, og samtidig en styrke.

Mange bukker er utrydningstruet. Den sterke Ponghornantilopen, det raskeste hovdyret i Nord-Amerika, har opplevd en historisk nedgang. Flokken følger de samme migrasjonskorridorene år etter år. I dag blir deres hovedveier som knytter sommer og vinterbeiter fragmentert av veier, byer, gjerder og energiutvikling, noe som truer deres trekkveier og dermed deres overlevelse.

I Bukk med blomsterkjole er alt som truer tatt bort. Her står de som voktere og beskyttere for natur i en videre forstand. Mot utryddelse og ødeleggelse. Med en fugl som følgesvenn, mellom vekster og grener.

6)    Er det en utstilling eller et kunstnerisk event som du gleder deg til utover sommeren/høsten 2018?
I sommer skal jeg lage kjoler/ kostymer til teaterstykket Søstre, inspirert fra boka med samme tittel av Gro Dahle, en oppsetning av Teater Nova i regi av Simone Thiis. Oppføres første gang i September 2018 på Haugar Kunstmuseum. Kjolene vil bli inspirert av mine kjoleobjekter, med naturmaterialer. Ellers gleder jeg meg til 30 års Jubileumsutstillingen på Kunstforeningen på Tjøme i sommer, der jeg skal delta.

7)    Hvordan ser kunstnerskapet ditt fremover? Har du langsiktige mål eller jobber du fra verk til verk?
Det siste året har jeg arbeidet med serien Bukk med blomsterkjole, en serie på 12 tegninger, der fem av dem er med på Østlandsutstillingen i år. Nå holder jeg på med serie tegninger med tittelen Hudsykdommer og orkideer, som jeg skal stille ut på en gruppeutstilling Svart & Hvitt på Galleri Galleberg høsten 2018. Etter dette begynner jeg med en maleriserie med tema Bukk og skjelett, som vil bli del av en større separatutstilling i 2020.