Kunstnerintervju #3 – Hege Liseth

Med tre arbeider deltar Hege Liseth på Østlandsutstillingen 2019 (II) på Røgden Bruk, Finnskogsutstillingen. To malerier har fått tittelen U.T. fra serien Nonlinear Dynamics og er fra 2018, Akryl på lerret, 180x140cm – og videoverket heter TRACE – Lost & Present, 2018, 2d animert HD video, videoprojeksjon på hel vegg, 3 min loop.

Hege Liseth, U.T. fra serien Nonlinear Dynamics, 2018

Kunstnerintervju

1)    Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Jeg har alltid vært glad i tegne, jobbe med ulike materialer og å bruke hendene. Men jeg begynte først å studere til siviløkonom. Under studiene våknet samfunnskritikeren og følelsen av fremmedgjøring i et kapitalistisk system. Jeg flyttet til Danmark, og ideen om kunstneryrket begynte å spire på en folkehøgskole der.

2)    Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Over alt. Naturen, meditasjon, tidligere arbeider, andres kunst, skisser og drodlinger, samtaler med kollegaer, tanker og notater. Men viktigst er oppdagelser som blir gjort i selve arbeidsprosessen. Jeg jobber i et spenn mellom polariteter. Jeg lager meg systemer, men som kan brytes og som tillater meg å arbeide åpent og undersøkende. Jeg har en fornemmelse om hvor jeg skal, men vet det ikke på forhånd. Det inspirerer meg.

3)    Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Jeg har deltatt to ganger tidligere, i tillegg til Planning Future – video i fjor. Det betyr mye å være med. Det er godt med den anerkjennelsen det er å bli antatt av en jury med fagfeller, og det har virkelig stor verdi å få vist og delt det man jobber med flere steder og som forhåpentligvis når ut til et bredt publikum.

4)    Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Jeg viser to malerier og en 2d-animasjon. Å tegne er en primærhandling som er viktig i både maleriene og videoen. Den visuelle flaten bygges opp av lagvise og repeterende enkle spor og formasjoner knyttet til natur og symbolbruk. Ved å sette kontraster opp mot hverandre, prøver jeg å fortelle to motsatte historier på samme tid. Det kan være gjennom kontrasterende arbeidsmetoder, materialer eller motiv. Jeg prøver reflektere en skjør grense mellom polaritetene. Jeg er opptatt av naturens iboende usikkerhet. Dualitetene blir et bilde på ustabilitetene i livet, der ett element ikke kan eksistere eller bli forstått uten det andre. Kontrastene er en forutsetning for bevegelse.

5)    Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Kutt ut! #2 på Østfold kunstsenter til høsten. Et prosjekt jeg driver i samarbeid med Arne Revheim. Det involverer riktignok 15 andre kunstnere som vi flytter ut av atelierene sine. Det er et dynamisk, uformelt og prosessorienterte prosjekt. Følg med!

6)    Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
En landsdelsutstillingen som dette har noen rammer og begrensninger som samtiden av og til ønsker av veien. Østlandsutstillingen ser derimot ut til å ha et godt driv mot å bli en viktigere arena for samtidskunsten. Jeg håper det fortsetter.